MRSA surveillance

Het vóórkomen van MRSA in Nederland wordt door middel van surveillance in kaart gebracht.

Overzicht Surveillance MRSA

Het RIVM verzamelt gegevens over het vóórkomen van MRSA in Nederland via drie routes. Gecombineerd geven deze gegevens een goed beeld, zowel binnen als buiten zorginstellingen. De gegevens worden gepubliceerd in het Infectieziekten bulletin en in NethMap. Laatstgenoemde is een gezamenlijke uitgave van de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) en het RIVM. SWAB is een samenwerking tussen de Nederlandse vereniging voor Medische Microbiologie (NvMM), de vereniging voor Infectieziekten (VIZ) en de vereniging voor Ziekenhuisapothekers (VZA).

De routes zijn:

Typering

Het RIVM ontvangt de eerste MRSA isolaten (één per patiënt of personeelslid) vanuit de medisch microbiologische laboratoria van Nederland voor moleculaire typering. Bij deze stammen wordt een beperkt aantal persoons gegevens ingestuurd.

De moleculaire typering geeft inzicht in het vóórkomen van bepaalde types zowel binnen als buiten zorginstellingen, de geografische verdeling en mogelijke veranderingen in de tijd.

ISIS-AR

ISIS-AR is een surveillance systeem dat (geanonimiseerde) antibiotica resistentie gegevens verzamelt en analyseert. Ongeveer 30  laboratoria verspreid over Nederland nemen deel aan deze surveillance en dat geeft een goed beeld van de antibiotica resistentie situatie. Staphylococcus  aureus is een van de bacterien waarvan de resistentie gegevens worden verzameld.

Op de pagina 'surveillance van antibioticaresistentie' vindt u meer informatie over ISIS-AR.  

OSIRIS

De GGD-en in Nederland verzamelen geanonimiseerde gegevens van alle meldingsplichtige ziekteverwekkers. Deze gegevens worden vervolgens samengebracht binnen OSIRIS. Op de pagina 'meldingsplicht infectieziekten' vindt u de rapportages van deze surveillance.

Op de pagina 'Surveillance meldingsplichtige infectieziekten' vindt u meer informatie over deze surveillance.

Home / Onderwerpen / M / MRSA / MRSA surveillance

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu