Gemiddelde effectieve dosis per type CT-onderzoek

De gemiddelde effectieve dosis per onderzoek wordt in combinatie met frequentiegegevens gebruikt voor de berekening van de dosis per inwoner. De gemiddelde effectieve dosis hangt sterk af van het type onderzoek.

De waarden in tabel 1 zijn gebaseerd op metingen uitgevoerd in het kader van het Demonstratieproject patiëntendosimetrie radiologie en de uitkomsten van het onderzoek Inventarisatie van patiëntendosis door radiologisch onderzoek (2010 en 2011). Met behulp van deze meetgegevens en gegevens over de frequentie van de onderzoeken is een gewogen gemiddelde effectieve dosis per onderzoek geschat.

Tabel 1: Overzicht van de verschillende CT-onderzoeken met de gemiddelde effectieve dosis per onderzoek op basis van ICRP 60.

CT-onderzoek

Gemiddelde E (mSv)

Hersenen

2,3

Schedel

1,5

Wervelkolom

4,2

Thorax

7,8

Abdomen

10,3

Bekken

7,4

Interventies

8,1

 

In tabel 2 zijn de dosisgegevens van de uitgevraagde protocollen in het onderzoek patiëntendosis 2010 en 2011 weergegeven. Let op: het gaat hier om gegevens van individuele protocollen. De gegevens zijn later gewogen met het aantal gebruikt als input voor het berekenen van de gemiddelde effectieve dosis per CT-onderzoek zoals in tabel 1.

Tabel 2: Overzicht effectieve dosis per onderzoek in mSv gemiddelde dosis, 25 en 75 percentiel

Onderzoeksprotocol

Gemiddelde E in mSv

25 percentiel

75 percentiel

Abdomen

8,7

7,3

10,4

Thorax-abdomen

12,7

10

15,4

Hersenen

2,1

1,8

2,3

CTU

14,4

9,3

18,4

Thorax

5,6

4,4

6,3

Thorax/lever

8,6

6

10,7

CTA Coronair

5,6

3,5

7

CTA Pulmonalis

4,8

3,3

6

CTA abdominale aorta

 9,1

7

11,1

Lever 1 fase

 5,5

3,4

7,4

Lever meerfase

 18,6

14,2

21,6

Thorax high resolution

 3,6

1,3

5,6

Hals/thorax/abdomen

 13,3

11,3

15,7

Hals

 2,7

1,6

3,3

LWK

 7,7

4,5

11,3

CTA totale aorta

 11,6

8,6

14,5

Abdomen low dose

 4,5

2,9

5,6

Sinus

 0,3

0,2

0,4

CWK

2,1

1,2

3,2

Bekken benig

 6,4

4,2

8,5

Nieren tumor

 19,6

11,3

24,1

Pancreas tumor

 17,0

13,3

19,9

Stroke perfusie

 8,4

5,5

11,5

Home / Onderwerpen / M / Medische Stralingstoepassingen / Trends en stand van zaken / Diagnostiek / Computer Tomografie / Gemiddelde effectieve dosis per type CT-onderzoek

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu