Veranderde stralingsbelasting als gevolg van Computer Tomografie

De stralingsbelasting door CT-onderzoek verandert per jaar. Een combinatie van de frequetie met de gemiddelde effectieve dosis per type onderzoek geven een gemiddelde effectieve dosis voor CT-onderzoek in de verschillende jaren.

De gemiddelde effectieve dosis per inwoner als gevolg van CT-onderzoeken in 2015 is 0,61 mSv. Om te komen tot deze schatting zijn met name dosisgegevens gebruikt afkomstig uit het onderzoek patiëntendosis 2010 en 2011. Frequentiegegevens zijn afkomstig uit het Jaardocument Zorg. In onderstaande figuur is de frequentie van de verschillende CT-onderzoeken te zien met daarbij de gemiddelde effectieve dosis per onderzoek en de combinatie van deze gegevens levert samen de gemiddelde effectieve dosis per inwoner op.

Uit de frequentiegegevens blijkt dat CT-abdomen het meest uitgevoerde CT-onderzoek is. De gemiddelde effectieve dosis voor dit onderzoek is het hoogst: 10,28 mSv en levert de grootste bijdrage aan de effectieve dosis per inwoner. CT-schedel heeft de laagste gemiddelde effectieve dosis per verrichting (1,53 mSv) en levert daarmee een relatief lage bijdrage aan de gemiddelde effectieve dosis per inwoner in de CT-categorie.

Onderzoeksfrequentie, de gemiddelde effectieve dosis per onderzoek en de gemiddelde effectieve dosis per inwoner in 2015

Figuur 1: Een overzicht van onderzoeksfrequentie, de gemiddelde effectieve dosis per onderzoek en de gemiddelde effectieve dosis per inwoner voor verschillende CT-onderzoeken in 2013, 2014 en 2015.

 

Home / Onderwerpen / M / Medische Stralingstoepassingen / Trends en stand van zaken / Diagnostiek / Computer Tomografie / Veranderde stralingsbelasting als gevolg van Computer Tomografie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu