Open rapportages meldingsplichtige infectieziekten

Deze rapportages verstrekken epidemiologische informatie over het vóórkomen van infectieziekten in Nederland in de afgelopen jaren. De rapportages zijn voor iedereen toegankelijk.

De onderstaande rapportages zijn gebaseerd op door het RIVM geaccordeerde meldingen. Een melding verschijnt pas in de rapportage als deze de Osiris-status 'Accoord LCI' krijgt.

De eerste ziektedag bepaalt in welke week, 4 weekse periode of jaar de melding geteld wordt. Als de eerste ziektedag niet bekend is, wordt óf de datum laboratoriumuitslag, óf de datum waarop de melding werd ontvangen op de GGD gebruikt, afhankelijk van welke datum het vroegste is.

Kies uw rapportage in de navigatie aan de linkerzijde van de pagina.

Contactpersoon RIVM: Sofie Mooij

Home / Onderwerpen / M / Meldingsplicht infectieziekten / Open rapportages meldingsplichtige infectieziekten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu