RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Opstartrapportage Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten

Op 3 juli 2017 is het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) gestart. Het MEBI is opgestart door Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De oprichting van het Meldpunt en Expertisecentrum volgt onder meer na een brief van de Patiëntenfederatie (NPCF), waarin het nut van een dergelijk meldpunt werd genoemd. Deze eerste rapportage beschrijft de inrichting en ontwikkeling van het MEBI en de binnengekomen meldingen in de eerste 9 maanden na oprichting.

 

Home / Onderwerpen / M / Meldpunt Bijwerkingen Implantaten / Opstartrapportage Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu