Toename meningokokkenziekte serogroep W sinds oktober 2015

Sinds oktober 2015 zien we een stijging van het aantal patiënten met meningokokkenziekte serogroep W (Figuur 1). Vóór 2015 waren er gemiddeld 4 patiënten per jaar met meningokokkenziekte serogroep W (incidentie: 0,03 per 100.000 personen per jaar). In 2015, 2016 en 2017 werden er respectievelijk 9, 50 en 80 patiënten met meningokokkenziekte serogroep W gerapporteerd. De incidentie is toegenomen naar 0,47 per 100.000 personen in 2017. In 2018 werden er tot en met juni 65 patiënten gemeld. De incidentie is momenteel 0,76 per 100.000 personen.

Van oktober 2015 tot en met juni 2018 werden er 200 patiënten met meningokokkenziekte serogroep W gerapporteerd (Figuur 2). Het vóórkomen van de ziekte is hoog bij kinderen jonger dan 5 jaar en adolescenten, en vanaf 45-50 jaar stijgt de incidentie met de leeftijd (Figuur 3). Sinds oktober 2015 zijn er 32 patiënten overleden aan meningokokkenziekte serogroep W.

De patiënten wonen verspreid over Nederland, er is dus geen sprake van geografische clustering. Ook is het niet voorgekomen dat een gezinslid, of een ander persoon in de omgeving van een patiënt met meningokokkenziekte serogroep W, ziek is geworden.

Er is een vaccin beschikbaar dat beschermt tegen meningokokkenziekte serogroep W, het quadrivalente MenACWY vaccin. Vanwege de toename in meningokokkenziekte serogroep W is de MenC vaccinatie op 14 maanden vanaf 1 mei 2018 vervangen door een MenACWY vaccinatie. Vanaf oktober 2018 zullen tieners geboren tussen 1 mei 2004 en 31 december 2004 een MenACWY vaccinatie aangeboden krijgen.

Figuur 1. Aantal patiënten en incidentie per 100.000 personen van meningokokkenziekte serogroep W van 2004 tot 2018 (*t/m juni). Op basis van melddatum aan het Nederlands Referentie Laboratorium voor Bacteriële Meningitis (AMC/RIVM).


Figuur 2. Aantal patiënten met meningokokkenziekte serogroep W van juli 2015 tot en met juni 2018. Op basis van (geschatte) eerste ziektedag.


Figuur 3. Aantal patiënten met meningokokkenziekte serogroep W naar leeftijdsgroep in de periode januari 2015 tot en met juni 2018.  Op basis van melddatum aan het Nederlands Referentie Laboratorium voor Bacteriële Meningitis (AMC/RIVM).


Zie de pagina van meningokokkenziekte voor meer informatie over meningokokkenziekte en de ziekteverschijnselen.

Zie de pagina van vaccinaties voor meer informatie over MenACWY vaccinatie.

Home / Onderwerpen / M / Meningokokken / Toename meningokokkenziekte serogroep W sinds oktober 2015

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu