Toename meningokokkenziekte serogroep W sinds oktober 2015

Sinds oktober 2015 zien we een stijging van het aantal patiënten met meningokokkenziekte serogroep W. Vóór 2015 waren er gemiddeld 4 patiënten per jaar met meningokokkenziekte serogroep W (incidentie: 0,03 per 100.000 personen per jaar). In 2015, 2016 en 2017 werden er respectievelijk 9, 50 en 80 patiënten met meningokokkenziekte serogroep W gerapporteerd. De incidentie is toegenomen naar 0,47 per 100.000 personen in 2017 (Figuur 1). In 2018 werden er tot en met februari 22 patiënten gemeld.

Van oktober 2015 tot en met februari 2018 werden er 157 patiënten met meningokokkenziekte serogroep W gerapporteerd (Figuur 2). De ziekte komt het meest voor bij kinderen jonger dan 5 jaar, adolescenten, jongvolwassenen en mensen van 65 jaar of ouder (Figuur 3). Sinds oktober 2015 zijn er 21 patiënten overleden aan meningokokkenziekte serogroep W.

De patiënten wonen verspreid over Nederland, er is dus geen sprake van geografische clustering. Ook is het niet voorgekomen dat een gezinslid, of een ander persoon in de omgeving van een patiënt met meningokokkenziekte serogroep W, ziek is geworden.

Er is een vaccin beschikbaar dat beschermt tegen meningokokkenziekte serogroep W, het quadrivalente MenACWY vaccin. Vanwege de toename in meningokokkenziekte serogroep W heeft de minister van VWS besloten om de huidige MenC vaccinatie op 14 maanden te vervangen door een MenACWY vaccinatie, en om MenACWY vaccinatie aan te bieden aan 12-14 jarigen. Deze aanpassingen in het Rijksvaccinatieprogramma zullen in 2018 geëffectueerd worden.

Figuur 1. Aantal patiënten en incidentie per 100.000 personen van meningokokkenziekte serogroep W van 2004 tot 2018 (*t/m februari). Op basis van melddatum aan het Nederlands Referentie Laboratorium voor Bacteriële Meningitis (AMC/RIVM).


Figuur 2. Aantal patiënten met meningokokkenziekte serogroep W van juli 2015 tot en met februari 2018. Op basis van (geschatte) eerste ziektedag.


Figuur 3. Incidentie per 100.000 personen van meningokokkenziekte serogroep W diagnosticeerd van naar leeftijdsgroep in 2015, 2016 en 2017.


Zie de pagina van meningokokkenziekte voor meer informatie over meningokokkenziekte en de ziekteverschijnselen.

Home / Onderwerpen / M / Meningokokken / Toename meningokokkenziekte serogroep W sinds oktober 2015

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu