Milieugezondheidsrisico's

Het RIVM ontwikkelt de MGR (Milieu-GezondheidsRisico); een scoringsinstrument dat risico’s van diverse lokale omgevingsfactoren voor milieu en gezondheid in dezelfde eenheid kan uitdrukken.

Foto van woonhuizen met een grasdak

De MGR wordt ontwikkeld om afwegingen voor het nemen van maatregelen in de leefomgeving te vergemakkelijken. Het is een zogenaamde integrale indicator voor gezondheidsrisico’s; de MGR geeft het risico op gezondheidseffecten door milieufactoren weer op lokaal niveau. Ook geeft de MGR-score een beeld van de gevolgen van opeenstapeling van omgevingsfactoren.

 

Home / Onderwerpen / M / Milieugezondheidsrisico's

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu