N

 • Nanotechnologie

  Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om materialen met hele kleine afmetingen te maken, te veranderen of te gebruiken. We noemen dat nanotechnologie. De nanomaterialen die hieruit voortkomen hebben interessante nieuwe eigenschappen. Zo worden niet-geleidende stoffen bijvoorbeeld geleidend, of ondoorzichtige materialen transparant. Dat komt doordat nanodeeltjes waaruit de nanomaterialen bestaan, zich anders gedragen en anders reageren op hun omgeving.

 • Nationaal Meetnet Radioactiviteit

  Het Nationaal Meetnet Radioactiviteit is een waarschuwings-meetnet voor stralingsongevallen. Bij een ongeval geeft het meetnet inzicht in omvang en verloop van de radioactieve besmetting. Onder normale omstandigheden levert het meetnet informatie over de natuurlijke achtergrondstraling.

 • Nationale EnergieAtlas
 • Nazorg na rampen en incidenten 19 maart 2011
 • Nederland de Maat Genomen

  In opdracht van het ministerie van VWS is in de periode 2009-2010 een monotoringstudie uitgevoerd naar de prevalentie van (abdominaal) overgewicht/obesitas, (onderdelen) van het metabool syndroom en ongediagnosticeerde diabetes in de algemene bevolking van 18-70 jaar. De naam van deze studie is Nederland de Maat Genomen, kortweg NL de Maat.

 • Nederlands Voedingsstoffenbestand

  Het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO) bevat gegevens over de samenstelling van voedingsmiddelen die in Nederland regelmatig worden gebruikt of die van belang zijn voor bepaalde groepen in de bevolking.

 • Normen Consumenten
 • Normen milieu
 • NoroNet

  Noronet is een informeel netwerk van wetenschappers, die werken in de publieke gezondheidszorg of universiteiten. Ze delen data over het norovirus. Meer informatie lees je op de Engelse pagina over het Noronet.

 • Norovirus

  Norovirussen zijn kleine, zeer besmettelijke virussen die 'buikgriep' veroorzaken (een ontsteking van het maagdarmkanaal). Per jaar krijgen ongeveer 4,5 miljoen Nederlanders buikgriep waarvan ongeveer een half miljoen gevallen wordt veroorzaakt door het norovirus.

 • NVIC

  Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (onderdeel van het UMC - Utrecht)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu