N

 • Nachtelijke Verlichting

  Wanneer leidt nachtelijke verlichting tot lichtvervuiling? We spreken van lichtvervuiling als kunstmatige nachtelijke verlichting negatieve gevolgen heeft voor mens, plant of dier.

 • Nanotechnologie

  Nanotechnologie maakt het werken met materialen van hele kleine afmetingen mogelijk. Materie kan bij afmetingen op nanometer -schaal bijzondere eigenschappen krijgen. Niet-geleidende stoffen worden geleidend, ondoorzichtige materialen transparant. Nanotechnologie kent vele toepassingsgebieden, van consumentenproducten tot medische toepassingen en van energiebronnen tot waterzuivering en biedt daardoor maatschappelijke en economische kansen. Over de risico’s is nog weinig bekend.

 • Nationaal Meetnet Radioactiviteit

  Het Nationaal Meetnet Radioactiviteit is een waarschuwings-meetnet voor stralingsongevallen. Bij een ongeval geeft het meetnet inzicht in omvang en verloop van de radioactieve besmetting. Onder normale omstandigheden levert het meetnet informatie over de natuurlijke achtergrondstraling.

 • Nationale EnergieAtlas
 • Nazorg na rampen en incidenten 19 maart 2011
 • Nederland de Maat Genomen

  In opdracht van het ministerie van VWS is in de periode 2009-2010 een monotoringstudie uitgevoerd naar de prevalentie van (abdominaal) overgewicht/obesitas, (onderdelen) van het metabool syndroom en ongediagnosticeerde diabetes in de algemene bevolking van 18-70 jaar. De naam van deze studie is Nederland de Maat Genomen, kortweg NL de Maat.

 • Nederlands Voedingsstoffenbestand

  Het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO) bevat gegevens over de samenstelling van voedingsmiddelen die in Nederland regelmatig worden gebruikt of die van belang zijn voor bepaalde groepen in de bevolking.

 • NEVO (Nederlands Voedingsstoffenbestand
 • Normen Consumenten
 • Normen milieu
 • NoroNet
 • Norovirus

  Norovirussen zijn kleine, zeer besmettelijke virussen die 'buikgriep' veroorzaken (een ontsteking van het maagdarmkanaal). Per jaar krijgen ongeveer 4,5 miljoen Nederlanders buikgriep waarvan ongeveer een half miljoen gevallen wordt veroorzaakt door het norovirus.

 • NVIC

  Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (onderdeel van het UMC - Utrecht)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu