Nachtelijke Verlichting

Wanneer leidt nachtelijke verlichting tot lichtvervuiling? We spreken van lichtvervuiling als kunstmatige nachtelijke verlichting negatieve gevolgen heeft voor mens, plant of dier.

Positieve én negatieve effecten

Verlichting in de avond en nacht maakt het mogelijk dat wij langer actief kunnen zijn (sporten, uitgaan) en draagt bij aan de verkeers- en sociale veiligheid. Nachtelijke verlichting zorgt echter ook voor een verstoring van het dag-nacht ritme bij mensen, dieren en planten. Veel fysiologische processen zijn erop ingesteld dat het overdag licht is en 's nachts donker. Lange tijd was er alleen aandacht voor de positieve effecten van nachtelijke verlichting. De negatieve effecten voor mens, plant en dier, evenals het energieverbruik van al deze verlichting, beginnen echter steeds meer aandacht te krijgen.

RIVM en Nachtelijke verlichting

Recent is er veel beeldmateriaal van Nederland bij nacht bij gekomen. De bekendste zijn de foto’s die astronaut André Kuipers. Samen met nieuwe satellietwaarnemingen en metingen vanaf de grond in het Meetnet Hemelhelderheid Nederland kan nu veel beter vastgesteld worden waar het licht vandaan komt.

Dit is van belang bij het terugdringen van openbare verlichting in het kader van bijvoorbeeld energiebesparing. Ook kunnen de kaarten gebruikt worden om te zien waar in Nederland het nog donker is. Nachtelijke duisternis is nodig om de natuur te beschermen en om te kunnen genieten van een mooie sterrenhemel.  Daarnaast werkt het RIVM aan modelverbetering en voeren we een hinder- en welbevinden studie uit naar licht/donkerte. De resultaten van deze studie worden in loop van 2014 op deze website gepubliceerd.

Het Meetnet Hemelhelderheid is sinds januari 2014 overgedragen aan Nachtmeetnet.

Home / Onderwerpen / N / Nachtelijke Verlichting

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu