Lichtemissiekaart Nederland

Met satellietopnamen is continue monitoring mogelijk. Het eerste instrument om dit te doen is sinds 2011 operationeel. De eerste lichtemissiekaart die gebaseerd is op de gegevens van dit satellietinstrument is de Lichtemissiekaart Nederland 2012.

Lichtemmissiekaart 2012

Deze kaart bevat de gekalibreerde nachtelijke lichtemissie voor het jaar 2012. De kaart is gebaseerd op metingen van het satellietinstrument VIIRS, de Visible/Infrared Imager/Radiometer Suite. Met een grondresolutie van ruim 700 meter zien we op deze beelden een stuk minder detail dan op de foto’s vanuit het ISS, maar het instrument is wel gekalibreerd en komt elke nacht op hetzelfde tijdstip over. Overigens is ook deze resolutie al een hele verbetering ten opzichte van het materiaal wat hiervoor beschikbaar was.

Lichtemmissiekaart 2006

Er is ook een kaart beschikbaar met daarop de gekalibreerde nachtelijke lichtemissie voor het jaar 2006. Medewerkers van het Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration, hebben satellietgegevens bewerkt om een wereldkaart van de nachtelijke lichtemissie te maken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft hieruit een uitsnede voor Nederland gemaakt.

Satellietinstrument DMSP-OLS

Het Defense Meteorological Satellite Program – Operational Linescan System (DMSP-OLS) instrument meet sinds 1992 de nachtelijke verlichting van de wereld. Het instrument heeft als doel de wolkenverdeling te monitoren. ’s Nachts wordt het visuele kanaal versterkt voor de detectie van maanverlichte wolken. Deze versterking is variabel en is geoptimaliseerd voor een zo groot mogelijk contrast. Bij afwezigheid van wolken en maan meet het instrument de nachtelijke verlichting van de aarde.

Hoe is de lichtemissie kaart gemaakt?

Aangezien bovenstaand instrument niet ontworpen is voor het monitoren van nachtelijke verlichting heeft het de volgende nadelen: het instrument is ongekalibreerd, meet meestal met een lage ruimtelijke resolutie van 2,7 km2 en heeft een beperkt aantal van 64 intensiteitniveaus. Voor het maken van de gekalibreerde lichtemissie kaart voor het jaar 2006 zijn daarom een aantal bijzondere bewerkingen gedaan. Op verzoek van het National Geophysical Data Centre van NOAA heeft DMSP-OLS gedurende bepaalde perioden met meerdere vaste versterkingsfactoren en een hogere ruimtelijke resolutie gemeten. Dit, samen met de kalibratie vóór lancering en een uitgebreide analysemethode, heeft het mogelijk gemaakt om toch een gekalibreerde lichtemissie kaart te maken. De data voor 2006 is afkomstig van satellietnummer F16 van het DMSP-OLS programma en deze vloog in 2006 iedere nacht kort voor middernacht boven Nederland.

 

Home / Onderwerpen / N / Nachtelijke Verlichting / Lichtemissiekaart Nederland

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu