Meetnet Hemelhelderheid Nederland

In 2011 is het Meetnet Hemelhelderheid Nederland gestart. Hierin werd op negen locaties in Nederland continu de hemelhelderheid gemeten. In januari 2014 is het meetnet overgedragen aan Nachtmeetnet. De hemelhelderheid is afhankelijk van de locatie, de lichtbronnen in de omgeving, en het weer. Met deze metingen wordt inzicht verkregen in de hemelhelderheid in Nederland, en de variatie hierin. Daarnaast worden deze metingen gebruikt om modellen die de hemeldhelderheid berekenen te valideren. Ook metingen met satellieten vanuit de ruimte kunnen met deze metingen vanaf de grond gevalideerd worden. Binnen Europa worden op dit moment meerdere hemelhelderheidsmeetnetten opgezet. In het Meetnet Hemelhelderheid Nederland worden de hemelhelderheidsmetingen uitgevoerd met zogeheten Sky Quality Meters, afgekort SQMs.

Wat is hemelhelderheid?

Vanuit de ruimte kunnen we heel mooi zien hoeveel licht wij het heelal in sturen. Maar er gebeurt meer met dit licht. Door de atmosfeer wordt het licht verstrooid en wolken reflecteren een grote hoeveelheid licht terug naar de aarde. Dit leidt tot de gloed aan de hemel die boven bijvoorbeeld steden, kassen en sportvelden te zien is. Deze uitstraling naar de omgeving is ongewenst en heeft negatieve gevolgen voor de mens en de natuur.

Definitie hemelhelderheid

De hemelhelderheid is een maat voor hoe donker het ’s nachts is: het is de luminantie in het zenith. Oftewel, hoe donker –of hoe licht- is het als je recht omhoog kijkt? Voor het  bepalen van de nachtelijke hemelhelderheid gebruiken wij de definitie van de astronomische nacht. Dit is de periode waarin de zon achttien graden of meer beneden de horizon is. Voor Nederland betekent dit dat er in de zomer nauwelijks tot geen bepalingen van de nachtelijke hemelhelderheid uitgevoerd kunnen worden. De hemelhelderheid meet je vanaf de grond en geldt altijd voor één locatie.

Meetresultaten

De meetresultaten van alle negen meetlocaties werden eens per maand uitgezet in een grafiek. Voor de geïnteresseerden zijn de resultaten tot en met januari 2014 te bekijken. In januari 2014 is het meetnet overgedragen aan: Nachtmeetnet.

Kaarten hemelhelderheid

Kaart van Meetnet Hemelhelderheid Nederland met daarin de negen meetlocaties (Schipluiden, Vlaardingen, Utrecht, Cabauw, Arkemheen, Radio kootwijk, Arnhem, Springendal, Schiermonnikoog)

Kaart van Meetnet Hemelhelderheid Nederland met daarin de negen meetlocaties (Schipluiden, Vlaardingen, Utrecht, Cabauw, Arkemheen, Radio kootwijk, Arnhem, Springendal, Schiermonnikoog)

Veelgestelde vraag

Home / Onderwerpen / N / Nachtelijke Verlichting / Meetnet Hemelhelderheid Nederland

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu