Modellering: IPOLicht model

Naast meten, kan de hemelhelderheid ook gemodelleerd worden. Hiermee kan voor elke plaats de waarde van de hemelhelderheid benaderd worden. Er bestaan meerdere modellen. In Nederland is het IPOLicht model in opdracht van de provincies ontwikkeld. Met dit model kunnen verschillende scenario's doorgerekend worden waarmee het een goed instrument voor beleidsmakers is. Het model geeft zowel de hemelhelderheid als de horizonvervuiling.

Invloed op omgeving

Hoeveel invloed heeft een nieuwbouwwijk op de nachtelijke omgeving? Wordt het buitengebied donkerder als we de wegverlichting aanpassen, maar niets doen aan het aangrenzende bedrijventerrein?

Met het beleidsondersteunend rekenmodel IPOLicht kan antwoord worden gegeven op deze vragen. IPOLicht berekent de invloed van lichtbronnen op de omgeving en het effect van maatregelen om die invloed te verminderen. Het gaat daarbij om zowel de hemelhelderheid als het zicht op de lichtbronnen. IPOLicht is toepasbaar voor lichtbronnen als kassen, verlichte wegen in het buitengebied en verlichting in woonwijken, op bedrijventerreinen en sportvelden.

Eerste ervaringen

IPOLicht is sinds 2012 beschikbaar en het instrument wordt steeds meer toegepast. Zo heeft de provincie Utrecht IPOLicht ingezet voor het opstellen van de provinciale ruimtelijke structuurvisie. Van de uitleglocaties - geplande nieuwe bedrijventerreinen en woongebieden buiten de huidige bebouwde kom - is een inschatting gemaakt van het effect op het omliggende landelijke gebied. Dit heeft geleid tot enkele aanbevelingen ter voorkoming of vermindering van ‘nachtelijke verrommeling’ van het landschap door lichtbronnen.

Handige links:

 

Home / Onderwerpen / N / Nachtelijke Verlichting / Modellering: IPOLicht model

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu