Onderzoek

Het RIVM doet onderzoek naar de milieu- en gezondheidsrisico’s van nanotechnologie om een veilige leefomgeving en de volksgezondheid te bevorderen. Daarbij beperkt het RIVM zich tot nanomaterialen. Zo onderzoeken we hoe nanomaterialen in het milieu (bodem, lucht en water) en in het lichaam terechtkomen en zich verspreiden. Daarnaast onderzoeken we of nanomaterialen schadelijk zijn voor de mens en andere organismen.

Risicobeoordeling

Het RIVM is betrokken bij verschillende nationale en internationale onderzoeksprojecten (zie andere informatiebronnen). Het wetenschappelijk onderzoek sluit aan bij vragen die vanuit beleid en regelgeving komen of anticipeert op vragen van morgen. Ook gerichte vragen die antwoorden geven op belangrijke (inter)nationale beleidsdiscussiepunten worden opgepakt. We voeren zowel bureauonderzoek als experimenteel onderzoek uit.

Doel van het onderzoek

Het doel van alle onderzoeksactiviteiten is om de risicobeoordeling van nanomaterialen te ondersteunen, een uitgebreid netwerk van onderzoekers in de wereld te hebben, en te kunnen adviseren op basis van praktijkervaring. Vooral de omvang van de risico’s van bewust geproduceerde nanomaterialen die slecht of niet afbreekbaar zijn in het milieu of in levende organismen worden onderzocht.

Onderzoeksthema’s

Het RIVM heeft prioriteiten gesteld ten aanzien van bepaalde thema’s voor onderzoek. Deze thema’s zijn inhalatie toxicologie, immunotoxicologie, het gebruik van nanotechnologie in de geneeskunde en medische technologie en nanomaterialen in het waterig milieu. Aan deze kwesties wordt in de komende jaren extra (maar niet uitsluitend) aandacht gegeven.

Een vraag over nanotechnologie en onderzoek stuurt u naar: KIR-nano@rivm.nl 

Home / Onderwerpen / N / Nanotechnologie / Onderzoek

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu