Voeding

Sinds jaar en dag worden in de productie van voedingsmiddelen processen toegepast die leiden tot nanostructuren, zoals nano-emulsies in margarine en mayonaise. Deze toepassingen worden als veilig gezien omdat deze structuren gemakkelijk verteerd worden in maag en darmen. Omdat nanomaterialen andere eigenschappen kunnen hebben, gaat het RIVM na of gezondheidsrisico’s mogelijk zijn.

Wat zijn de risico’s?

Mogelijke gezondheidsrisico’s van nanomaterialen in voeding zijn vooral te verwachten bij blootstelling aan nanomaterialen die niet verteerd worden in het maagdarmkanaal. Van afbreekbare nanodeeltjes is de verwachting dat deze snel uit het lichaam verdwijnen. Er worden maar weinig onafbreekbare nanomaterialen toegepast in voeding. Een van die onafbreekbare nanomaterialen zit wel in veel voedingsmiddelen, namelijk het additief E551. Het bestaat uit Synthetisch Amorf Silica (SAS) en wordt toegepast als antiklontermiddel. Het RIVM kijkt samen met andere partijen – zoals RIKILT en NVWA – naar de gezondheidsrisico’s van SAS in voeding. Deze zijn op dit moment nog onzeker.

Risicobeoordeling van nanomaterialen in voeding

De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA heeft op 10 mei 2011 een opinie gepubliceerd over de risicobeoordeling van nanotechnologie in voeding. Het RIVM is hierbij betrokken geweest. Dit document opent de deur naar een uniforme benadering van de risicobeoordeling van nanotechnologie in voeding in Europa. Deze is vooral van toepassing op deeltjes die niet of slecht oplossen in het lichaam. In het kader van een herbeoordeling van additieven zal EFSA de bestaande risicobeoordeling van additieven tegen het licht houden. In dit proces zullen tevens mogelijke risico’s als gevolg van additieven in nanovorm worden geëvalueerd, waaronder die van SAS.

Meldingsplicht

In oktober 2011 is een Europese verordening van kracht geworden die betrekking heeft op het verstrekken van voedselinformatie aan consumenten. Met ingang van december 2014 verplicht deze verordening producenten om elk ingrediënt dat in de vorm van synthetisch geproduceerd nanomateriaal in een product is verwerkt in de lijst van ingrediënten te vermelden. Deze plicht om de aanwezigheid van nanomaterialen kenbaar te maken geeft geen informatie over het risico van het betreffende nanomateriaal, maar biedt de consument keuzevrijheid.

Wetsvoorstel Nieuwe voedingsmiddelen

De Europese Commissie heeft in december 2013 een nieuw wetsvoorstel voor de toelating van nieuwe voedingsmiddelen op de Europese markt gepubliceerd. Hieronder vallen ook levensmiddelen die met nieuwe technologieën, zoals nanomaterialen, zijn gemaakt. De wetgeving beoogt de toegang van nieuwe en innovatieve levensmiddelen tot de Europese markt te verbeteren. Nieuwe voedingsmiddelen zullen op Europees niveau aan een procedure voor veiligheidsbeoordeling en toelating worden onderworpen, voordat ze op de markt worden toegelaten. De verwachting is dat de ontwerpwetgeving in 2016 in werking zal treden.

Een vraag over nanotechnologie en voeding stuurt u naar: KIR-nano@rivm.nl

Home / Onderwerpen / N / Nanotechnologie / Voeding

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu