Nationaal Meetnet Radioactiviteit

Het Nationaal Meetnet Radioactiviteit is een waarschuwings-meetnet voor stralingsongevallen. Bij een ongeval geeft het meetnet inzicht in omvang en verloop van de radioactieve besmetting. Onder normale omstandigheden levert het meetnet informatie over de natuurlijke achtergrondstraling.

Het Nationaal Meetnet Radioactiviteit (NMR) meet continue het stralingsniveau buiten. De metingen worden op het RIVM verzameld en geanalyseerd. Doel is:

  • grootschalige stralingsongevallen tijdig te signaleren
  • tijdens een ongeval inzicht te krijgen in de omvang en het verloop van de radioactieve besmetting en de stralingsrisico’s voor de bevolking
  • het nationale en lokale gezag in crisisomstandigheden te ondersteunen bij het treffen van maatregelen om de bevolking te beschermen
  • onder normale omstandigheden aan te geven hoe de natuurlijke stralingsachtergrond in Nederland zich in de loop van de tijd ontwikkelt

Meetgegevens van het NMR worden uitgewisseld met de ons omringende landen.

Jaarlijks organiseert het RIVM een Landelijke Contactdag voor de betrokkenen van het NMR, waaronder de Adviseurs Gevaarlijke Stoffen en de Meetplanleiders van de Veiligheidsregio's.

info onderwerp

Kleine hoeveelheid jodium-131 in Europese lucht

In de tweede helft van januari 2017 hebben diverse landen in Noord-West Europa gemeld dat er radioactief jodium-131 in de lucht is gevonden. Noorwegen was het eerste land dat het meldde en sindsdien hebben ook Finland, Polen, Tsjechië, Duitsland, Frankrijk en Spanje de detectie van jodium-131 gerapporteerd. In de lucht in Nederland hebben we dit niet gedetecteerd.

Lees verder

Home / Onderwerpen / N / Nationaal Meetnet Radioactiviteit

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu