Aanleveren voedingswaardegegevens

Om NEVO zo actueel en compleet mogelijk te houden, is het van belang dat voedingswaardegegevens, vooral als ze geanalyseerd zijn, worden aangeleverd. Het gaat hierbij zowel om recente gegevens van voedingsmiddelen die nog niet in NEVO zijn opgenomen, als om voedingsmiddelen die al in NEVO aanwezig zijn, maar waarvan de samenstelling is gewijzigd.

Wie kunnen gegevens aanleveren?

Voedingswaardegegevens kunnen aangeleverd worden door iedereen die hier betrouwbare gegevens over beschikbaar heeft, zoals laboratoria en fabrikanten. Deze website geeft tevens informatie over wat er aangeleverd kan worden en de wijze waarop.

Verwerking van gegevens in NEVO

De gegevens worden beoordeeld en verwerkt volgens bestaande procedures. Het NEVO-team bepaalt welke voedingswaarden uiteindelijk in het bestand worden opgenomen. Het is mogelijk dat de gegevens onder een algemene benaming bij een al aanwezig product worden opgenomen en/of gebruikt worden voor het berekenen van gemiddelde gehaltes.

 

Home / Onderwerpen / N / Nederlands Voedingsstoffenbestand / Aanleveren voedingswaardegegevens

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu