Introductie

Het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO) bevat gegevens over de samenstelling van voedingsmiddelen. NEVO is eigendom van het ministerie van VWS en wordt beheerd en onderhouden door RIVM. Zij wordt hierbij geadviseerd door een begeleidingscommissie van inhoudsdeskundigen, toeleveranciers van voedingswaardegegevens en gebruikers van NEVO-gegevens.

Stichting NEVO

Tot 1 juli 2007 werd NEVO beheerd door de Stichting NEVO. Deze Stichting kwam voort uit de commissie Uniforme Codering Voedingsmiddelen (UCV) en de commissie Nederlandse Voedingsmiddelentabel (NVT) van de Voedingsraad. Het beheer van NEVO was ondergebracht bij TNO te Zeist. Per 31 december 2010 is de Stichting NEVO ontbonden. De naam NEVO blijft ongewijzigd.

Tot 2011 werden de NEVO-gegevens in gedrukte vorm uitgegeven. Vanaf oktober 2009 staan NEVO-gegevens ook online. Vanwege de sterke terugloop in verkoop van de gedrukte NEVO-tabel is er besloten na 2011 geen nieuwe gedrukte versie uit te geven.

 Koekjes

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu