Belevingsthermometer

De overheid werkt dagelijks aan een gezond en veilig Nederland, zodat inwoners zich ook gezond en veilig voelen. Hoe mensen veiligheid beleven, is per persoon anders. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ontwikkelt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een vragenlijst om in kaart te brengen hoe veilig mensen zich voelen in hun woonomgeving.

De peiling geeft wetgevers en beleidsmakers inzicht in de manier waarop mensen veiligheid beleven. In mei 2018 is een pilot in twee gemeenten van start gegaan. Een aantal inwoners van deze gemeenten heeft een brief ontvangen waarin het RIVM hen uitnodigt een vragenlijst in te vullen. In deze pilot toetsen we of de vragenlijst geschikt is om de veiligheidsbeleving van inwoners te peilen. De resultaten worden eind 2018 op www.rivm.nl/veiligheidsbeleving gepubliceerd. Het ministerie van IenW neemt vervolgens een besluit over eventuele vervolgstappen.

Praktische informatie

Deelname aan het onderzoek is uitsluitend mogelijk als u 18 jaar of ouder bent en een uitnodigingsbrief met persoonlijke inloggegevens op uw adres heeft ontvangen. Het is niet mogelijk deze gegevens aan te vragen.
Deelnemers kunnen de vragenlijst tot en met 10 juli 2018 invullen. Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek dan kunt u contact opnemen via veiligheidsbeleving@rivm.nl

De reactietermijn van de vragenlijst is inmiddels verlopen. Resultaten van het onderzoek zijn waarschijnlijk eind 2018 beschikbaar via rivm.nl/veiligheidsbeleving.

Algemene vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden voor deelnemers

beleving

Uitnodigingsbrief belevingsthermometer

Home / Onderwerpen / O / Omgevingsveiligheid / Belevingsthermometer

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu