QRA

Een QRA is een kwantitatieve risicoanalyse. In de notitie 'Wat is een QRA?' vindt u een algemene uitleg over wat een QRA is en hoe een QRA is opgebouwd.

Achtergrond

Omgevingsveiligheid gaat over de vraag hoe we de beperkte ruimte in Nederland veilig kunnen benutten en de risico’s die mensen lopen door opslag, productie gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving zoveel mogelijk beperken. De QRA is een hulpmiddel om de risico’s inzichtelijk te maken. Het uitvoeren van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) wordt gedaan volgens de systematiek op de wijze zoals die voorgeschreven wordt in de Handleiding Risicoberekeningen Bevi. De Handleiding Risicoberekeningen Bevi vormt samen met het rekenpakket SAFETI-NL de Rekenmethodiek Bevi en beschrijft de geünificeerde wijze waarop QRA berekeningen voor inrichtingen met SAFETI-NL moeten worden uitgevoerd.

Introductie

De notitie "Wat is een QRA?" is bedoeld als een eerste introductie voor mensen die vanuit hun overheidstaak te maken krijgen met QRA’s. De notitie is uiteraard ook geschikt voor overige geïnteresseerden die iets meer willen weten over dit onderwerp.

De volgende aspecten komen in de notitie aan de orde:

  • Wat is een QRA?
  • Selectie van relevante installaties bij het uitvoeren van een QRA
  • Ongevalscenario’s
  • Maatregelen en systeemreacties
  • Bevolkingsgegevens en ontstekingsbronnen
  • Modelparameters Rapportage
  • Enkele aandachtspunten bij het beoordelen van een QRA

 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu