Stoffen

Voor het uitvoeren van risicoberekeningen in het kader van omgevingsveiligheidheid is het noodzakelijk om te weten of een zuivere stof of mengsel ontvlambaar en/of toxisch is.

Aanvragen stofbestand

Het rekenpakket SAFETI-NL bevat standaar ruim 60 verschillende stoffen. Wanneer risicoberekeningen uitgevoerd moeten worden met een stof die niet in SAFETI-NL voorkomt, moet contact worden opgenomen met de helpdesk van SAFETI-NL. De helpdesk kan een stofbestand maken, wat in SAFETI-NL geïmporteerd kan worden. Het is aan de gebruiker van de stof om aan te geven of de stof als ontvlambaar of toxisch of beiden gemodelleerd moet worden. In het document Selectiemethodiek toxische en ontvlambare stoffen staat beschreven hoe dit bepaald kan worden. Wanneer een stof toxisch is, dan vragen we u ook om aan te geven welke probitrelatie gebruikt moet worden.

Met een probitrelatie kunnen de effecten van een toxische stof worden berekend bij iedere willekeurige concentratie en blootstellingstijd. Module B van de Handleiding Risicoberekeningen Bevi beschrijft de probitrelaties van de 25 meest voorkomende toxische stoffen. Voor tientallen andere toxische stoffen heeft de toetsgroep Probitrelaties nieuwe probitrelaties opgesteld of probitrelaties herzien.

Neem voor vragen over stofbestanden contact op met de SAFETI-NL helpdesk.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu