Rekenmodellen

Voor het berekenen van omgevingsveiligheidsrisico’s zijn rekenmodellen voorgeschreven.

Het gaat hierbij om de rekenmodellen:

  • SAFETI-NL voor inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden gebruikt, verpakt, bewerkt of opgeslagen en chemicaliënleidingen en buisleidingen met aardolieproducten;
  • CAROLA voor hoge druk aardgastransportleidingen;
  • RBM II voor transport van gevaarlijke stoffen via weg, spoor en water.

Gebruikersinformatie over deze rekenmodellen vindt u via bovenstaande links bij de betreffende modellen.

Home / Onderwerpen / O / Omgevingsveiligheid / Rekenmodellen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu