Nazorg bij rampen en incidenten

Het meemaken van een ramp of incident is een gebeurtenis, die mensen lichamelijk, geestelijk en materieel kan treffen. Getroffenen kunnen jarenlang behoefte hebben aan zorg. Goede nazorg helpt de nadelige gevolgen van een ramp op de gezondheid te beperken.

Centrum Gezondheid en Milieu

Het centrum Gezondheid en Milieu (cGM) van het RIVM ondersteunt de GGD'enGHOR en overheden bij hun taken op het gebied van gezondheid en milieu, zowel in de reguliere situatie als tijdens rampen en incidenten (de opgeschaalde situatie). Bij een ramp of incident adviseert het cGM over nut en noodzaak van nazorg (gezondheidsonderzoek en psychosociale hulpverlening). Voor het uitvoeren van deze taken onderhoudt het cGM relaties met partners in de acute zorg (o.a. het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, NVIC) en de nazorg (o.a. NIVEL en stichting Arq).

Het cGM:

Contact

Bestuurders en rampenbestrijders kunnen het centrum Gezondheid en Milieu 24 uur per dag bereiken voor het melden van een ramp of incident of een verzoek om een advies van de Expertgroep. Bij een ramp is het centrum Gezondheid en Milieu tijdens kantooruren bereikbaar via het nummer: 030-274 2742. Na kantooruren: 030- 274 9111 en vragen naar de MOD coördinator. Voor algemene vragen met betrekking tot gezondheidsonderzoek bij rampen is het centrum bereikbaar via het nummer: 030- 274 2742 of per e-mail: cgm@rivm.nl.

Home / Onderwerpen / O / Ongevallen en rampen / Nazorg bij rampen en incidenten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu