P

 • Papegaaienziekte, psittacose

  Papegaaienziekte (psittacose) is een vorm van longontsteking die bij mensen in Nederland af en toe voorkomt. De papegaaienziekte wordt veroorzaakt door een bacterie (Chlamydia psittaci) die bij vogels kan voorkomen. Dieren die de bacterie bij zich dragen kunnen deze overdragen op mensen (zoönose). Niet alleen papegaaien, maar ook parkieten, pluimvee, duiven, eenden, kalkoenen, kanaries en andere vogels kunnen met de bacterie besmet zijn. Ook vogels die geen zichtbare klachten hebben kunnen de bacterie uitscheiden.

 • Pest

  Pest is een besmettelijke infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. De bacterie wordt overgedragen door vlooien. Bij de pest kunnen zeer pijnlijke builen op de huid ontstaan. De ziekte heeft in het verleden tot massale sterfte onder de Europese bevolking geleid. De laatste gevallen van pest in Nederland waren aan het begin van de 20e eeuw.

 • Pfeiffer, ziekte van

  De ziekte van Pfeiffer is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Het virus is van mens op mens overdraagbaar. De ziekteverschijnselen hangen sterk af van de leeftijd en zijn onder andere koorts, huiduitslag, keelontsteking en vermoeidheid. De meeste mensen hebben voor hun twintigste jaar een infectie met het virus doorgemaakt, in veel gevallen onopgemerkt.

 • PFOA

  Het RIVM heeft onderzoek verricht naar de mogelijke effecten van blootstelling aan perfluoroctaanzuur (PFOA) op de gezondheid van omwonenden van de DuPont/Chemours fabriek in Dordrecht. Hiervoor heeft het RIVM in 2016 een risicoschatting gepubliceerd. Vervolgens heeft het RIVM de resultaten van deze schatting geverifieerd met een bloedonderzoek. Ook heeft het RIVM literatuuronderzoek verricht naar de mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan PFOA.

 • PIENTER-onderzoek

  Is de Nederlandse bevolking goed genoeg beschermd tegen infectieziekten? Om daar achter te komen is het Pienter-project opgezet. In 2016/2017 is voor de derde keer binnen dit project een landelijk onderzoek naar de afweer tegen infectieziekten gedaan. Van vele infectieziekten is in dit onderzoek de seroprevalentie bestudeerd en gerelateerd aan risicofactoren.

 • Pneumokokken

  Pneumokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie, de pneumokok. De bacterie is van mens op mens overdraagbaar. De bacterie bevindt zich gewoonlijk in de neusholte van gezonde mensen zonder ziekteverschijnselen te geven. De pneumokok kan luchtweginfecties veroorzaken zoals oorontsteking en longontsteking. De bacterie kan ook ernstige invasieve infecties zoals bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking veroorzaken. Vaccinatie tegen pneumokokken wordt aan alle kinderen in Nederland aangeboden via het Rijksvaccinatieprogramma.

 • Pokken
 • Polio

  Poliomyelitis, ook wel polio genoemd, is een ernstige besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door het poliovirus. Het virus wordt van mens op mens overgedragen. De infectie kan verlammingen geven, kan leiden tot blijvende restverschijnselen en soms tot overlijden. Vaccinatie met IPV wordt in Nederland aangeboden via het Rijksvaccinatieprogramma. De laatste polio-epidemie vond plaats in 1992/1993 onder ongevaccineerde personen.

 • Portiegrootte voedingsmiddelen

  Portie-online bevat informatie over gewichten en inhoudsmaten van voedingsmiddelen die in Nederland verkrijgbaar zijn en wordt uitgegeven door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De informatie is afkomstig uit de database die door het RIVM in samenwerking met het Voedingscentrum (VC) en de Wageningen Universiteit (WUR) is samengesteld en wordt onderhouden. De eerste versie van Portie-online bevat gegevens over generieke voedingsmiddelen in een aantal productgroepen.

 • Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en SEO

  Als aanstaande ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Ze kunnen kiezen voor prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO of 20 wekenecho).

 • PREZIES

  Deze site is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met de surveillance van zorginfecties. U kunt hier specifieke informatie vinden over de verschillende modules van PREZIES. Daarnaast kunt u algemene en actuele informatie vinden over het netwerk, informatiebijeenkomsten, publicaties en deelname.

 • Prikaccidenten

  Landelijke richtlijn prikaccidenten

 • Probitrelaties

  Probitrelaties kunnen in een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) worden gebruikt om het aantal slachtoffers te schatten als gevolg van blootstelling aan toxische stoffen.

 • Psychosociale hulpverlening na rampen en incidenten 05 juli 2012
 • PX-10 (wapenreinigingsmiddel)

  Het ministerie van Defensie heeft aan het RIVM gevraagd om te onderzoeken of het werken met PX-10 geleid kon hebben tot ziekte onder (ex-)medewerkers, in het bijzonder kanker. In 2011 heeft het RIVM het gezondheidsonderzoek naar het werken met PX-10 afgerond.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu