Bodem

In opdracht van de gemeente Dordrecht heeft het RIVM risicogrenzen voor PFOA in grond en grondwater afgeleid. De gemeente kan hiermee bepalen of de kwaliteit van de grond en het grondwater een risico vormt voor mens en milieu, en of maatregelen nodig zijn. Zo kan de gemeente indien gewenst gebiedsspecifiek beleid maken voor het gebruik van de bodem.

Lees meer:

Rapport Risicogrenzen PFOA voor grond en grondwater.

Home / Onderwerpen / P / PFOA / Bodem

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu