Materiaalverzameling PIENTER-onderzoek

Basisonderzoek

In het basisonderzoek zijn de volgende materialen verzameld:

 • Vragenlijst
  Deelnemers is gevraagd een vragenlijst in te vullen. Naast demografische variabelen als geslacht, leeftijd etnische achtergrond, sociaal economische status is gevraagd naar de belangrijkste determinanten die  mogelijk gerelateerd zijn aan infectieziekten zoals vaccinatiestatus en geschiedenis, religie (vaccinatieweigering), reisgedrag, crowding (b.v. crèche), risicogedrag (b.v. ten behoeve van seksueel overdraagbare ziekten en zoönosen), voeding, gebruik van antibiotica,  gezondheid en chronische ziekten en bevalling door keizersnee. 

 • Bloed
  Per persoon zijn drie buisjes bloed afgenomen, dit is maximaal 20 ml. Bij kinderen wordt minder bloed afgenomen. Bij kinderen jonger dan 6 maanden wordt met een hielprikje maximaal 0,5 ml bloed afgenomen.

 • Speeksel
  Bij het speekselonderzoek is de deelnemer gevraagd om een minuut een sponsje in de mond te houden. In het speeksel wordt onderzocht welke bacteriën, virussen en afweerstoffen er in de mond zitten.

Aanvullend onderzoek

In het aanvullende onderzoek zijn de volgende materialen verzameld:

 • Keel- en neusswabs
  Bij deelnemers aan het aanvullende onderzoek is een keel- en neusswab afgenomen.
   
 • Faeces
  Aan deelnemers van het aanvullende onderzoek is gevraagd of zij een faecesmonster wilden verzamelen. 
   
 • Aanvullende vragenlijst
  De deelnemers van het aanvullende onderzoek hebben een vragenlijst ingevuld met betrekking tot het faecesmonster dat zij verzameld hebben en de afgenomen keel- en neusswab.

Koppeling met databestanden

Voor deelnemers die hier toestemming voor gegeven hebben zullen medicatiegegevens en vaccinatiehistorie opgevraagd worden. De afgenomen materialen zullen aan deze opgevraagde gegevens gekoppeld worden. ​Bovendien zullen voor alle deelnemers op adresniveau milieuparameters aan de afgenomen materialen gelinkt worden.

Extra onderzoek: dagboekje

Aan een beperkt aantal mensen is gevraagd om een dagboekje bij te houden over de contacten die er gedurende één dag met anderen hebben plaatsgevonden. Informatie over de contacten tussen mensen geeft inzicht in de verspreiding van infectieziekten.

In de animatie is te zien op welke manier het onderzoek onder de bevolking uitgevoerd is.

 

Home / Onderwerpen / P / PIENTER-onderzoek / Materiaalverzameling PIENTER-onderzoek

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu