Definities

In het kader van standaardisatie binnen de PREZIES-surveillance is het van belang om duidelijke afspraken te maken over de definities op basis waarvan ziekenhuisinfecties worden vastgesteld. De definities die binnen PREZIES gebruikt worden zijn gebaseerd op de (E)CDC-definities.

Geldig vanaf 2017, ook geldig in 2018

NIEUW: Digitaal stroomschema

Geldig vanaf 2016

 

 
Kolomfoto lijnsepsis
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu