Protocol Prevalentieonderzoek Ziekenhuizen

Dit protocol is bedoeld voor het (half-)jaarlijkse prevalentieonderzoek naar ziekenhuisinfecties in het kader van het PREZIES-netwerk. Het onderzoek is ontwikkeld als een punt-prevalentieonderzoek. In een ideale situatie zou de gegevensverzameling in het ziekenhuis op één dag moeten plaatsvinden. In de praktijk is dat vrijwel altijd onmogelijk en wordt de gegevensverzameling uitgevoerd binnen een korte periode (1 maand). Er is gekozen om het prevalentieonderzoek in het kader van PREZIES jaarlijks in de maanden maart en oktober te laten plaatsvinden.

Het prevalentieonderzoek ondersteunt op landelijk niveau de beoordeling van trends in het ontstaan van ziekenhuisinfecties. Op ziekenhuisniveau dient het onderzoek tevens als hulpmiddel bij het bepalen van de hoogrisico-populaties. De resultaten kunnen richtinggevend zijn bij het starten van interventies of aanvullend (incidentie)onderzoek.

Thema's

Gekoppeld aan het prevalentieonderzoek zijn een tweetal thema’s: beoordeling antibioticagebruik en beoordeling gebruik van urineopvangmateriaal (voorheen urethra-kathetergebruik). Deelname aan een thema is optioneel.

Prevalentieonderzoek 2018

Het protocol en de dataspecificaties voor het prevalentieonderzoek van maart en oktober 2018:

Prevalentieonderzoek oktober 2017

Het protocol en de dataspecificaties voor het prevalentieonderzoek van oktober 2017:

Kolomfoto prevalentieonderzoek

Home / Onderwerpen / P / PREZIES / Prevalentieonderzoek Ziekenhuizen / Protocol Prevalentieonderzoek Ziekenhuizen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu