Diagnostiek Yersinia pestis

Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Het RIVM voert bijzondere diagnostiek uit voor Yersinia pestis (pest). U vindt hier de informatie uit het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.

Meldingsplicht

Yersinia pestis is een groep B1 meldingsplichtige infectieziekte.

 

Inzend informatie Yersinia pestis diagnostiek
 • In te zenden materiaal
 • Bijzonderheden
 • Doorlooptijd 90% (P90)
Contactgegevens
 • RIVM-code
 • RIVM-tarief
real-time PCR
 • humaan weefsel*, EDTA-bloed, reinkweek
 • na overleg
 • -
 • #
 • -
determinatie
 • reinkweek
 • -
 • ≤14 d
 • #
 • -
determinatie
 • reinkweek (niet humane herkomst)
 • -
 • ≤14 d
 • #
 • -

Home / Onderwerpen / P / Pest / Diagnostiek Yersinia / Yersinia pestis

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu