Opleiding en bijscholing

Informatie over de erkende opleidingen en de mogelijkheden voor nascholing.

Basiscursus counseling

Een opleiding tot counselor wordt alleen erkend als deze voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen voor de opleiding counseling. De Regionale Centra toetsen of de opleidingen voldoen aan de kwaliteitseisen voor de scholing tot counselor. De opleiding moet in elk geval een theoretische toets en een vaardighedentraining bevatten. Gezien het specifieke Nederlandse kader waar binnen de prenatale screening wordt uitgevoerd, voldoet alleen een erkende Nederlandse opleiding.
 
De volgende opleidingen counseling zijn erkend:

Een zorgverlener kan alleen een kwaliteitsovereenkomst voor counseling krijgen, als deze voldoende is opgeleid door een erkende opleiding.
De zorgverlener moet voldoen aan de kwaliteitseisen counselor prenatale screening.
De counselor is verplicht tot het afronden van een door de Regionale Centra erkende counselingscursus (zie hierboven voor de opleidingen) die voldoet aan de uitgangspunten, opzet en inhoud, geformuleerd in de kwaliteitseisen aan de opleiding counseling.

Bij- en nascholing counseling

De counselor is verplicht om relevante bij- en nascholing te volgen over counseling. Een keer in de twee jaar dient in ieder geval de Reguliere bijscholing prenatale counseling, aangeboden door een opleidingsinstituut dat erkend is door de Regionale Centra, gevolgd te worden. Deze bijscholing bestaat uit een dagdeel theorie (drie punten) en een dagdeel counselingsvaardigheden (vier punten).
Voorwaarde voor deelname aan deze reguliere bijscholing is het in de voorgaande twee jaar met goed gevolg doorlopen hebben van de meest recente Digitale Individuele Nascholing prenatale screening (DIN). Daarnaast dient een counselor jaarlijks nog minimaal twee accreditatiepunten te behalen met scholing op het gebied van counseling (b.v. themabijeenkomsten georganiseerd door het RC). Tijdens een kwaliteitstoets door Regionale Centra moet de counselor kunnen aantonen welke bij/nascholing hij/zij de afgelopen twee jaar heeft gevolgd. Iedere twee jaar dienen tenminste 12 accreditatiepunten te worden behaald.

Wat

Frequentie

Aantal

accreditatiepunten per scholing

 

Overzicht verplichte bij- en nascholing (per 1 april 2017)

Reguliere bijscholing prenatale counselingª

- dagdeel theorie

- dagdeel counselingsvaardigheden

1 keer/2 jaar

 

3

4

Meest recente DIN

1 keer/2 jaar

3

Scholing op het gebied van counseling (bv themabijeenkomsten georganiseerd door het Regionaal Centrum)

In 2 jaar

2

ªDagdeel theorie en dagdeel counselingsvaardigheden; de twee dagdelen hoeven niet op dezelfde dag te zijn. In 2017 wordt het theoretische dagdeel ingevuld door de verplichte regiobijeenkomsten over de TRIDENT-2 studie.

DIN 2.1

De DIN 2.1 Nascholing Prenatale Screening voor counselors biedt achtergrondinformatie en verschaft de nodige kennis voor het adequaat kunnen uitvoeren van counselingsgesprekken over de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het structu­reel echoscopisch onderzoek (SEO). De DIN 2.1 is de opvolger van de DIN 2.0 en is bestemd voor verloskundigen, gynaecologen, echoscopisten, huisartsen, gespecialiseerde verpleegkundigen, klinisch genetici en genetisch consulenten. Het is alleen een theoretische bijscholing, dus niet voldoende als opleiding om in aanmerking te komen voor een kwaliteitsovereenkomst counseling.

Opleiding echoscopist voor prenatale screening

Een opleiding tot echoscopist wordt alleen erkend als deze voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen voor de opleiding Echoscopie. De Regionale Centra zien toe op de naleving. De Regionale Centra toetsen of de opleidingen voldoen aan de kwaliteitseisen voor de scholing tot echoscopist. De opleiding moet in elk geval een theoretische toets en een vaardighedentraining bevatten.

Bij het RIVM-CvB zijn de volgende echoscopieopleidingen voor prenatale screening erkend:

  • Hogeschool INHolland
  • Fontys Hogeschool
  • UMC Utrecht
  • Erasmus MC Rotterdam
  • AMC, Amsterdam

Per 1 januari 2016 moeten opleidingsinstituten aan de nieuwe eisen voor opleidingen voldoen. een van de eisen is het gebruik maken van deze Lijst van gecommitteerden praktijktoets SEO of NT.

Nascholing

De DIN 2.1, Nascholing Prenatale Screening voor counselors is geaccrediteerd als bijscholing voor echoscopisten.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu