Informatiematerialen

Een overzicht van alle informatiematerialen voor het publiek en professionals.

Voorlichtingsmateriaal voor het publiek

Als de zwangere informatie wil over de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO, kunnen verloskundig zorgverleners verschillende voorlichtingsmaterialen meegeven.

De Nederlandstalige, gedrukte versies zijn te bestellen via de webshop. U kunt de folders ook downloaden, daarnaast zijn er van de folders vertaalde versies online beschikbaar.

Wil de zwangere meer weten over de aandoeningen waarop getest wordt? Wijs ze dan op de volgende informatiebladen:

Deze informatiebladen zijn te downloaden van www.rivm.nl/down-edwards-patau/informatieblad en www.rivm.nl/20wekenecho/informatieblad.


Websites met nuttige informatie voor zwangere:


Materialen en documenten voor professionals

Ter ondersteuning van professionals zijn hier verschillende materialen en documenten  te downloaden of te bestellen via de webshop.

Raadpleeg ook de volgende website:

  •  www.meerovernipt.nl: meer informatie over de wetenschappelijke implementatiestudies TRIDENT-1 en TRIDENT-2. Hier is ook de informatie te vinden over de locaties van de prikposten voor de NIPT.
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu