Kwaliteitseisen

Binnen het programma prenatale screening zijn landelijke kwaliteitseisen vastgesteld voor de counseling, de screeningstesten en de opleidingen.

Kwaliteitseisen counselors

In de kwaliteitseisen voor counselors wordt onder andere aangegeven dat de counselor een overeenkomst dient aan te gaan met het Regionaal Centrum, aan welke opleidingseisen de counselor moet voldoen en waaruit de werkzaamheden bestaan.

Kwaliteitseisen echoscopisten en echocentra

Voor echoscopisten die de nekplooimeting en/of het structureel echoscopisch onderzoek uitvoeren en de echocentra zijn de volgende kwaliteitseisen opgesteld:

Kwaliteitseisen laboratorium

De screening wordt alleen uitgevoerd door een laboratorium waar een overeenkomst mee is afgesloten en die voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. De belangrijkste eisen zijn:

Overige documenten

Overzicht van andere documenten die voor de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO nodig kunnen zijn, zoals landelijke werkafspraken en tarieven en declaraties.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu