Radon en thoron

Radon en thoron zijn radioactieve edelgassen die van nature ontstaan in bodem en bodemmaterialen. Van daaruit komen ze in de woning terecht. Door radioactief verval veranderen ze in niet-gasvormige radioactieve stoffen, die zich kunnen hechten aan zwevende stofdeeltjes. Na inademing blijven ze achter in de longen en geven daar straling af. Die straling kan bijdragen aan het ontstaan van longkanker, vooral bij rokers. In vergelijking met andere Europese landen zijn de risico’s van radon en thoron in Nederland beperkt.

Iedere dag staan alle mensen in Nederland bloot aan ioniserende straling, ook wel radioactieve straling genoemd. Voor een deel komt dat doordat straling van nature voorkomt. Straling wordt ook gebruikt voor nuttige toepassing, zoals röntgenfoto’s, of een CT-scan. Blootstelling aan straling kan leiden tot ongewenste effecten.  Daarom is het belangrijk dat we de blootstelling aan straling zo laag als mogelijk houden. 

Radon en thoron zijn radioactieve elementen die van nature in onze omgeving aanwezig zijn. Hoewel de blootstelling aan radon in Nederland beperkt is in vergelijking met andere Europese landen, maakt het een belangrijk deel uit van de totale blootstelling aan straling van Nederlanders. Meer informatie over de blootstelling aan straling in Nederland vindt u onder het onderwerp  ‘Stralingsbelasting in Nederland’. Deze webpagina gaat over de blootstelling van Nederlanders aan radon en thoron, het onderzoek naar deze stoffen, de effecten die radon en thoron kunnen hebben op de gezondheid en wat de Rijksoverheid en u zelf eraan (kunnen) doen. 

Wat doet het RIVM?

Het RIVM heeft metingen gedaan om vast te stellen wat de radon- en thoronconcentraties in Nederlandse woningen zijn en adviseert de Rijksoverheid op gebied van straling en de effecten daarvan op de gezondheid. We onderzoeken situaties waarbij mensen (burgers, werknemers en patiënten) blootgesteld worden aan straling, wat de bijbehorende gezondheidsrisico’s zijn en welke maatregelen zinvol zijn.  Uit recente metingen van het RIVM, uitgevoerd in 2013-2014 in meer dan 2500 woningen, blijkt dat in de meeste Nederlandse woningen de concentraties van zowel radon als thoron laag zijn. 

Meer informatie over de situatie in Nederland

 

Home / Onderwerpen / R / Radon en thoron

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu