Radonsurvey

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) voert het RIVM een onderzoek uit naar de aanwezigheid van radon, thoron en gammastraling op werkplekken en in openbare gebouwen.

Aanmelden Radonsurvey  

Aanmelden voor deelname aan het onderzoek

Voor dit onderzoek is een steekproef genomen onder werkplekken en openbare gebouwen. Deze bedrijven of instellingen zijn aangeschreven met het verzoek om een aantal meetinstrumenten te plaatsen. Indien u een brief ontvangen heeft en zich wilt aanmelden dat kunt u doen via: aanmelden radonsurvey

Waarom dit onderzoek?figuur detectoren 2

Een nieuwe Europese richtlijn verplicht lidstaten om onderzoek te doen naar natuurlijke radioactiviteit in woningen, openbare gebouwen en op werkplekken. Het gaat om radon, thoron en gammastraling.
Radon en thoron zijn radioactieve edelgassen die op natuurlijke wijze ontstaan in de bodem en in minerale bouwmaterialen, zoals beton, bakstenen en stucmateriaal. Van daaruit komen radon en thoron in gebouwen terecht. Natuurlijke radioactieve stoffen in bouwmaterialen geven tevens gammastraling af. Radon, thoron en gammastraling dragen bij aan de hoeveelheid straling die we dagelijks ontvangen. De overheid streeft ernaar om blootstelling aan straling zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden.

Het RIVM heeft recent onderzoek gedaan naar radon en thoron in Nederlandse woningen, zie radon in woningen. Uit dit onderzoek bleek dat de concentraties radon en thoron laag zijn in vergelijking met veel andere Europese landen. Het ministerie van SZW en de ANVS hebben het RIVM gevraagd om nu ook een meetcampagne uit te voeren naar radon, thoron en gammastraling op werkplekken en in openbare gebouwen.

Wat houdt het onderzoek in?

Het RIVM heeft diverse bedrijven en instellingen benaderd met het verzoek om deel te nemen aan dit onderzoek. Bedrijven en instellingen die daadwerkelijk deelnemen ontvangen dit najaar een of twee setjes met drie of vier kleine detectoren en een handleiding waarin staat waar en hoe de detectoren het best kunnen worden opgehangen. Sommige detectoren moeten een half jaar blijven hangen en andere een jaar. Tijdens deze periode hoeft er niets met de detectoren te gebeuren. Het zijn zogenoemde ‘passieve’ detectoren die geen stroom vragen.
Deelname aan het onderzoek helpt het RIVM om de kennis over natuurlijke radioactiviteit in gebouwen en op werkplekken te vergroten.
Voor de selectie van bedrijven en instellingen heeft het RIVM voor een aantal verschillende categorieën, een steekproef genomen uit het Handelsregister en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Daarnaast is een aantal specifieke bedrijven en instellingen gericht benaderd waar mogelijk sprake is van verhoogde radonconcentraties.

Veelgestelde vragen

Wat zijn radon, thoron en gammastraling?

Radon en thoron zijn radioactieve edelgassen die in onze leefomgeving aanwezig zijn. Radon en thoron ontstaan op natuurlijke wijze in de bodem en in daarvan gemaakte bouwmaterialen, zoals beton, bakstenen en stucmateriaal. Van daaruit komen radon en thoron in gebouwen terecht. Radon en thoron zijn dus ook aanwezig op werkplekken en in openbare gebouwen. Natuurlijke radioactieve stoffen in bouwmaterialen geven tevens gammastraling af. Radon, thoron en gammastraling dragen bij aan de hoeveelheid straling die we dagelijks ontvangen.

Hebben radon en thoron effect op de gezondheid?

Radon en thoron kunnen een negatief effect hebben op de gezondheid. Van nature veranderen radon en thoron in radioactieve stoffen die zich aan zwevende stofdeeltjes in de lucht hechten. Na inademen blijven ze in de longen en geven daar straling af. Die straling kan bijdragen aan het ontstaan van longkanker. Dit geldt vooral voor rokers. In vergelijking met andere Europese landen zijn de risico’s van radon en thoron in Nederland beperkt.

Hoe groot is de kans op longkanker door radon en thoron in Nederland?

In totaal krijgen meer dan 12.000 mensen per jaar longkanker in Nederland. Naar schatting zijn bij ongeveer 400 mensen per jaar radon en thoron hiervan de oorzaak. Dit zijn vooral rokers, omdat het schadelijke effect van radon en thoron bij rokers 25 keer groter is dan het effect op mensen die nooit gerookt hebben.

Hoe komen radon en thoron in een gebouw?

Radon kan op verschillende manieren in een gebouw komen: 1) via de kruipruimte, 2) uit bouwmaterialen en 3) van buiten. Omdat thoron een zeer korte halfwaardetijd heeft komt het alleen vrij uit de oppervlakten van wanden, vloeren en plafonds in gebouwen.

Wat gebeurt er met de meetresultaten?

Bedrijven en instellingen die hebben deelgenomen aan de meetcampagne ontvangen na afloop van het onderzoek de meetresultaten van hun eigen bedrijf of instelling. De resultaten worden daarnaast anoniem verwerkt in een rapportage. Er zullen geen gegevens of resultaten op bedrijfsniveau worden gedeeld met andere instanties.

Waarvoor gebruikt de Rijksoverheid de resultaten van dit onderzoek?

Met behulp van deze meetcampagne proberen we inzicht te krijgen in radonconcentraties op werkplekken en in publiek toegankelijke gebouwen in Nederland. Het ministerie van SZW en de ANVS kunnen de resultaten van dit onderzoek gebruiken als input voor het vaststellen van referentieniveaus (richtwaarden) voor radonconcentraties op werkplekken en in gebouwen in Nederland. De Europese Raad van Ministers heeft in december 2013 een richtlijn vastgesteld, waarin lidstaten wordt opgedragen zogenoemde nationale referentieniveaus voor radonconcentraties op werkplekken, in woningen en in publiek toegankelijke gebouwen vast te stellen. Nationale overheden moeten vervolgens acties ondernemen om radonconcentraties boven het nationaal referentieniveau zoveel mogelijk terug te brengen.

 

 

 

 

 

 

Home / Onderwerpen / R / Radon en thoron / Radonsurvey

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu