Wat doen de Regionaal Arts Consulenten?

GGD versterken en professionaliseren

Voor een effectieve infectieziektebestrijding is het belangrijk dat alle betrokkenen, zowel landelijk als regionaal, blijven investeren in kennis en kunde op dit vakgebied. De consulenten leveren hier een belangrijke bijdrage aan. De regionaal arts consulenten beheren twee budgetten die dit ondersteunen: één voor diagnostiek binnen de openbare gezondheidszorg en een algemeen programmabudget.

Diagnostiek binnen de openbare gezondheidszorg

De consulenten beheren een budget waarmee diagnostiek binnen de publieke gezondheid aanvullend kan worden gefinancierd. Dat wil zeggen diagnostiek die niet direct in het belang van diagnose of genezing van de individuele patiënt is. Ook landelijke projecten ter verbetering van diagnostiek in de openbare gezondheidszorg wordt uit dit budget betaald. Voorbeelden zijn de genotypering bij psittacosis om brononderzoek te verbeteren en de diagnostiek van vlekjesziekten. De consulent ondersteunt, bewaakt en evalueert het gehele proces rondom de OGZ-diagnostiek.

Meer informatie over (OGZ-)diagnostiek is te vinden in het draaiboek ‘Aanvragen van diagnostiek door de GGD afdeling algemene infectieziektebestrijding’. 

Programmabudget

Het RIVM heeft voor GGD’en budget beschikbaar gesteld waarvoor de regio’s projectvoorstellen kunnen doen die variëren van het uitvoeren van onderzoek, tot het opstellen van een richtlijn of het ontwikkelen van een nieuw product of werkwijze. De consulent begeleidt en bewaakt binnen de regio het proces van begin tot eind (rapportage en verspreiding van de projectresultaten). In verschillende regio’s heeft dit geleid tot een intensieve samenwerking tussen GGD’en onderling, met het CIb, de academische werkplaatsen en andere kennisinstituten. 

Download hier de procedure en de formats voor het indienen van een ontwikkel- of onderzoeksproject:

Hier vindt u een overzicht van de lopende en afgeronde onderzoeksprojecten 

Adviseren bij uitbraken van infectieziekten

De regionaal arts consulent is nauw betrokken bij de bestrijding van een uitbraak van een infectieziekte. De consulent bevordert een uniforme aanpak van uitbraken, signaleert knelpunten in de uitvoering en let op samenwerking met en tussen ketenpartners. De consulenten nemen bij een uitbraak zowel deel aan regionale als aan landelijke overleggen (zoals landelijke responsteams).

Netwerken en verbinden

Een kernfunctie van de regionaal arts consulenten is om verbindingen te leggen en samenwerking te bevorderen. Zij weten welke vragen binnen de GGD’en in hun regio spelen en waar de GGD’en uit de andere regio’s zich mee bezig houden. Door hun grote netwerk kunnen ze verbindingen leggen, zowel met mensen binnen het RIVM als met mensen binnen andere regio’s die ervaring hebben met de betreffende onderwerpen. Ook de afstemming en samenwerking met de andere consulenten op het gebied van dierziekten, tuberculose en voeding zorgt voor een extra versterking van de infectieziektebestrijding.

Voorbeelden van overleggen waar de consulenten aan deelnemen zijn het Provinciaal / Regionaal en Landelijk Overleg Infectieziekten, CIb surveillance council, Werkgroep intensieve veehouderij en gezondheid, het signaleringsoverleg zoönosen en verschillende landelijke inhoudelijke werkgroepen (STEC, BRMO etc.). 

 

Home / Onderwerpen / R / Regionale Arts Consulenten (RAC) / Wat doen de Regionaal Arts Consulenten?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu