Regionale Tuberculose Consulenten (RTC)

De regionaal tuberculoseconsulent (RTC'er) is liaison tussen het CIb en de GGD'en in haar regio's door:

 • Deel te nemen aan periodiek overleg binnen het CIb met de overige consulenten.
 • Deel te nemen aan het Overleg Tuberculosebestrijding in de regio.
 • GGD- en/of regio-overstijgende vraagstukken te agenderen bij het CIb.
 • Samen te werken met inhoudelijke deskundigheden en specialismen binnen het CIb en de regio daarmee in contact te brengen.
 • Vertegenwoordiging in de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding.

De RTC'er initieert en begeleidt projectmatige samenwerking tussen GGD'en, tussen regio's, het CIb en/of andere ketenpartners, in nauwe samenwerking met collega artsen-tuberculosebestrijding.
Voorbeelden daarvan zijn:

 • Implementatie van (nieuw landelijk) beleid.
 • Versterking samenwerking tussen tuberculose- en infectieziektebestrijding.
 • Regionale surveillance, (grote) groeiende clusters. (werkgroep CORD)
 • Afspraken en afstemming ten aanzien van het outbreakmanagement (communicatie).
 • Uitbouwen consultfunctie door opzetten van regionale structuren, de samenwerking met tuberculosecoördinatoren in oa. ziekenhuizen.
 • Begeleiding van onderzoek.

Aan het RTC-overleg nemen een arts- en verpleegkundige consulent van KNCV-Tuberculosefonds structureel deel. Per thema worden medewerker van EPI of IDS of GGD'en uitgenodigd. 

Handboek tuberculose 2016

RTC-jaarplan 2016

Home / Onderwerpen / R / Regionale Tuberculose Consulenten (RTC)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu