Adviescommissie

SNIV heeft een adviescommissie om het SNIV team gevraagd en ongevraagd advies te geven omtrent de inhoud van de surveillance. De adviescommissie komt twee maal per jaar bijeen.

De adviescommissie heeft de volgende samenstelling:

  • Voorzitter namens Verenso
  • Vertegenwoordigers van de afdeling EPI van het RIVM/CIb (tevens secretaris van de commissie)
  • 1 vertegenwoordiger van de afdeling IDS van het RIVM/CIb
  • Minimaal 2 vertegenwoordigers van deelnemende verpleeghuizen
  • 1 vertegenwoordiger namens de GGD-en
  • Afvaardigingen van de VHIG, de NVMM, VIZ, Vilans en de WIP (werkgroep infectiepreventie)

De benoeming van de voorzitter geschied op voordracht van de Verenso. De leden van de adviescommissie worden benoemd door de directeur van het RIVM/CIb. De leden hebben zitting zonder last of ruggespraak. De leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Herbenoeming van de leden is mogelijk. Het secretariaat wordt door het RIVM/CIb verzorgd.

Home / Onderwerpen / S / SNIV / Adviescommissie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu