Verdiepende surveillance

Naast de incidentiemeting en de prevalentiemeting in SNIV wordt er jaarlijks ook een verdiepende surveillance uitgevoerd.

In Nederland wordt net als in ziekenhuizen ook in verpleeghuizen een toename van antibiotica resistentie waargenomen. Het is daarom belangrijk om binnen verpleeghuizen zo min mogelijk en zo gericht mogelijk antibiotica te gebruiken bij de behandeling van infecties om een verdere toename in resistentie te beheersen. Want hoe meer antibiotica resistentie hoe groter de kans dat een behandeling niet of minder goed zal aanslaan.

Wilt u ook weten wat de antibiotica gevoeligheid is van de micro-organismen van uw bewoners? Doe dan mee aan de verdiepende surveillance van antibiotica- resistentie. We kijken daarbij naar de bacteriën die de bewoners bij zich dragen. De bewoners hebben nu geen last van die bacteriën en zijn er niet ziek van maar zoals al gezegd is inzicht belangrijk voor eventuele toekomstige behandelingen met antibiotica. Tevens wordt van deze bacteriën de gevoeligheid voor de meest gangbare antibiotica bepaald.

Ook de antibiotica gebruik gegevens van alle bewoners als geheel ( niet per individuele bewoner) worden, als u meedoet aan dit project, door het RIVM verzameld via uw apotheek.

Indien u deelneemt, krijgt u een terugkoppeling van het antibioticagebruik en van de antibiotica gevoeligheid van de bacteriën die de bewoners van uw verpleeghuis bij zich dragen in vergelijking met de landelijke gegevens. Hiermee kunt U het antibiotica beleid voor de behandeling van infecties bij uw bewoners optimaliseren. Het RIVM levert de materialen en verzorgt de laboratorium bepalingen.

Home / Onderwerpen / S / SNIV / Verdiepende surveillance

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu