Smog door stikstofdioxide

Wanneer de concentraties stikstofdioxide (NO2) hoger zijn dan enkele honderden microgram per kubieke meter lucht, kunnen astmapatiënten en mensen met COPD luchtwegklachten krijgen. Dit is op basis van experimenteel onderzoek vastgesteld. Vroeger dacht men dat de hoeveelheid stikstofdioxide die in de buitenlucht voorkomt geen gezondheidsklachten kan veroorzaken. De afgelopen jaren zijn er ook studies gepubliceerd waarin gezondheidseffecten werden gevonden bij kortdurende verhoging van de hoeveelheid stikstofdioxide.

Het gas stikstofdioxide wordt geproduceerd bij verbrandingsprocessen. Langs drukke wegen komt soms matige smog door stikstofdioxide voor. Dit gebeurt vooral tijdens de ochtendspits, als er weinig wind staat of de onderste luchtlaag koud is. Onder deze omstandigheden wordt luchtverontreiniging weinig verspreid.

De stikstofdioxideconcentraties zijn in de loop van de jaren steeds verder gedaald. Dit komt doordat de uitstoot van verkeer is afgenomen door de invoering van schonere motoren.

Waarschuwing en alarmdrempel

De waarschuwingsdrempel voor smog door stikstofdioxide wordt overschreden wanneer de concentratie gedurende drie uur hoger is dan 200 microgram per kubieke meter lucht in een gebied met een oppervlakte van tenminste 100 vierkante kilometer. De huidige niveaus zijn zo laag dat het vrijwel uitgesloten is dat nog overschrijding van de waarschuwingsdrempel plaatsvindt.

Wel is de gemiddelde concentratie van stikstofdioxide in Nederland hoog ten opzichte van andere Europese landen. Dit heeft een effect op de gezondheid van mensen. Nederlands onderzoek heeft aangetoond de levensduur van de gemiddelde Nederlander met circa vier maanden wordt verkort ten opzichte van de levensduur die we zouden hebben in een stikstofdioxide-vrije omgeving.

 

 

Home / Onderwerpen / S / Smog / Smog door stikstofdioxide

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu