Statistiek, Modellering en Gegevenslogistiek webpagina

De afdeling Statistiek, Modellering en Gegevenslogistiek (SMG) verwerkt, analyseert en modelleert volksgezondheidsgegevens in samenwerking met inhoudelijk deskundigen van het gehele RIVM. Naast methodologische kennis hebben de medewerkers ruime inhoudelijke kennis van volksgezondheids- en mileuvraagstukken. Hierdoor zijn wij in staat snel advies te geven en deel te nemen in onderzoeksprojecten. 

Statistiek & modellering

 • adviseert onderzoekers van RIVM bij het opzetten en uitvoeren van hun onderzoek, zoals het gebruik van statische en/of wiskundige modellen, methoden en technieken
 • verricht statistische, wiskundige of model-analyses als onderdeel van RIVM projecten, interpreteert de resultaten en rapporteert hierover
 • doet onderzoek naar èn ontwikkelt nieuwe methoden en technieken
 • verleent inhoudelijke ondersteuning bij het gebruik van statistische pakketten en modelleringssoftware
 • verzorgt cursussen en lezingen
 • onderhoudt een netwerk met externe deskundigen op het gebied van statistiek en modellering
 • adviseert over uitbesteding van statistische of modellerings deelonderwerpen
 • voert (op verzoek) een kwaliteitsbeoordeling uit van statistische en/of wiskundige aspecten van RIVM onderzoek.

Gegevens logistiek

 • registreert gegevensdefinities, analyseert en ordent data zodat deze geschikt wordt gemaakt voor gebruik ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen van de RIVM centra
 • geeft ondersteuning bij het omgaan met persoonsgegevens en het naleven van de wet- en regelgeving op het gebied van privacy.
 • waarborgt de consistentie en betrouwbaarheid van gegevensbestanden
 • doet data- en GIS-analyses 
 • adviseert over mogelijkheden en beperkingen van beschikbare dan wel aan te schaffen gegevensbestanden
 • faciliteert de toegang tot externe gegevensbestanden zoals CBS microdata en de Basis registraties
 • levert Trusted Third Party-diensten, bij voorbeeld door registraties op persoonsniveau te bewerken en te koppelen, vervolgens te aggregeren en tot slot in een voor onderzoek geschikte vorm beschikbaar te stellen
 • beheert het centrale gegevensloket (dataportaal) dat gebruikers gelegenheid biedt op eenvoudige wijze data te zoeken, te inspecteren of te visualiseren, toe te passen en uit te wisselen.

Home / Onderwerpen / S / Statistiek, Modellering en Gegevenslogistiek webpagina

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu