Informatie over surveillance

Wat is surveillance?

Het RIVM verzamelt voortdurend allerlei gegevens over infectieziekten. We willen weten welke virussen en bacteriën circuleren, op welke plaats ze voorkomen en bij welke bevolkingsgroep. Het RIVM gebruikt deze informatie voor het signaleren van uitbraken van infectieziekten. Deze systematische gegevensverzameling noemen we surveillance.

Wat doen we met gegevens uit surveillance?

Medewerkers van het RIVM combineren, analyseren en interpreteren de epidemiologische en microbiologische gegevens om veranderingen in het voorkomen van infectieziekten tijdig te signaleren. Vervolgens bepalen we of een toename een bedreiging vormt voor de volksgezondheid èn of dat aanleiding geeft tot (aanpassing van de) surveillance, methoden van diagnostiek of bestrijdingsmaatregelen. Ook kan besloten worden tot het doen van nader wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld een onderzoek naar de factoren die een rol spelen bij het verkrijgen van de infectieziekte.

Hoe krijgt het RIVM gegevens over infectieziekten?

Het RIVM genereert zelf gegevens via laboratoriumdiagnostiek en verzamelt ze in samenwerking met GGD’en en medisch microbiologische laboratoria. Daarnaast maken we gebruik van externe gegevensbronnen, zoals het Centraal Bureau voor Statistiek, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg en internationale gegevensbronnen.

Welke surveillancenetwerken zijn er?

In de linker navigatiekolom vindt u de surveillancenetwerken waarvan het RIVM gebruik maakt. Kies een netwerk voor meer informatie over het doel, de opzet en de gegevensverzameling van een surveillancenetwerk.

Home / Onderwerpen / S / Surveillance van infectieziekten / Informatie over surveillance

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu