Surveillance van ziekenhuisinfecties (PREZIES)

Het PREZIES-surveillancenetwerk staat voor PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance. Het netwerk is een samenwerkingsverband van deelnemende zorginstellingen (ziekenhuizen en zelfstandige klinieken) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Doel

PREZIES wil de kwaliteit van zorg in zorginstellingen bevorderen door het optreden van zorggerelateerde infecties (kortweg zorginfecties) en hun risicofactoren terug te dringen. Dit gebeurt onder andere door het invoeren en onderhouden van gestandaardiseerde surveillance van zorginfecties in zorginstellingen. Hierdoor krijgt men inzicht in de frequentie van zorginfecties binnen de eigen instelling, gespiegeld aan het landelijk gemiddelde.

Deelnemende professionals

Bij de surveillance zijn deskundigen infectiepreventie en medisch specialisten (o.a. artsen-microbioloog, chirurgen en intensivisten) betrokken uit ongeveer 85 zorginstellingen.

Verzamelde informatie

Er zijn verschillende surveillance-modules waaraan zorginstellingen kunnen deelnemen: prevalentiemeting voor alle soorten zorginfecties, incidentiemetingen voor postoperatieve wondinfecties en centraal veneuze kathetergerelateerde sepsis (lijnsepsis). Van alle ziekenhuizen in Nederland neemt 95% deel aan één of meerdere modules.

Looptijd

PREZIES bestaat sinds 1996.

Meer informatie over PREZIES.

 

Contact: prezies@rivm.nl

Home / Onderwerpen / S / Surveillance van infectieziekten / Surveillance van ziekenhuisinfecties (PREZIES)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu