T

 • Tabak

  Tabakinfo.nl biedt informatie over tabaksproducten en de additieven die hieraan worden toegevoegd.

 • Taeniose - Cysticercose

  Lintwormen zijn wormen die in de darm leven. Een volwassen lintworm bestaat uit een aaneenschakeling van aan elkaar verbonden kleine stukjes worm, zogenaamde ‘proglottiden’.

 • Tata Steel (Corus)

  Het RIVM heeft in 2009 onderzocht hoe de emissies van Corus (tegenwoordig Tata Steel) de plaatselijke luchtkwaliteit beïnvloeden en wat voor effecten dit kan hebben op de gezondheid. De staatssecretaris wil de vinger aan de pols houden door het RIVM periodiek een gezondheidsmonitoring in de IJmond uit te laten voeren.

 • Tekenbeten
 • Tekenencefalitis (TBE)

  Teken-encefalitis is een hersen(vlies)ontsteking die veroorzaakt wordt door het tekenencefalitis-virus, ook wel ‘tick-borne encephalitis’ virus (TBE-virus) genoemd. Besmette teken dragen het TBE-virus over van dier naar dier en soms naar de mens.

 • Tetanus

  Tetanus is een ernstige besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie. De bacterie kan het lichaam binnenkomen via een wond. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De infectie geeft spierkrampen met vaak ernstige, levensbedreigende gevolgen. Bescherming tegen tetanus kan alleen maar door vaccinatie. Tetanusvaccinatie wordt aan alle kinderen in Nederland aangeboden via het Rijksvaccinatieprogramma. Tetanus komt nog sporadisch voor in Nederland.

 • Toolkit Biosecurity zelfscan
 • Toolkits voor publiekscommunicatie

  Deze webpagina biedt een overzicht van de informatiematerialen die het RIVM op verschillende onderwerpen heeft ontwikked. De materialen zelf staan grotendeels bij de onderwerpen zelf. De informatiematerialen zijn bedoeld voor iedereen die voorlichting geeft over leefstijl ziekte en zorg. De materialen bestaan uit kant-en-klare voorlichtingsproducten of halffabricaten. Het niet toegestaan om in (de inhoud van) de materialen veranderingen aan te brengen. De materialen zijn vrij te gebruiken onder bronvermelding.

 • Toxoplasmose

  Een eencellige parasiet, Toxoplasma gondii, veroorzaakt de zeer algemeen voorkomende infectieziekte toxoplasmose. Vrijwel alle diersoorten en de mens kunnen besmet raken.

 • TrendMeetnet Verzuring

  Het TrendMeetnet Verzuring is in 1989 opgezet in natuurgebieden op zandgrond. Het meetnet monitorde tot 2014 op 150 locaties in Nederland de invloed van de neerslag van verzurende en vermestende stoffen uit de lucht op de kwaliteit van het grondwater.

 • Trendmetingen geluid 31 januari 2017
 • Trichinellose

  Trichinellose bij mensen wordt veroorzaakt door de larven van Trichinella, een rondworm van vele diersoorten, inclusief de mens. Er zijn elf Trichinella soorten beschreven, waarvan T. spiralis de meest bekende is, die vooral voorkomt bij het varken.

 • Trichobilharzia

  De larven van een wormsoort die bij eenden voorkomt: Trichobilharzia, kunnen een klein stukje in de menselijke huid binnen dringen. Dit veroorzaakt een allergische reactie bij de mens: zwemmersjeuk.

 • Tuberculose

  De infectieziekte tuberculose (tbc) wordt veroorzaakt door een bacterie (Mycobacterium tuberculosis). De meest voorkomende vorm is longtuberculose, maar de bacterie kan ook ernstige ziekte veroorzaken op andere plaatsen in het lichaam. Bij niet of niet goed behandelen kan de ziekte dodelijk zijn.

 • Tularemie

  Tularemie is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Er zijn verschillende types van de bacterie. De ziekte kan mild maar ook ernstig verlopen. Tularemie is een zoönose, wat wil zeggen dat de bacterie van dieren op mensen kan overgaan. De bacterie komt vrij algemeen in de wereld voor. Vooral knaagdieren, hazen, konijnen en insecten kunnen een bron zijn. De ziekte is bij mensen in Nederland zeer zeldzaam.

 • Type-Ned

  Het Typeringsnetwerk-Nederland (Type-Ned) is een web-gebaseerd laboratoriumnetwerk dat mogelijk pathogene micro-organismen monitort op moleculair niveau. Typeerresultaten en epidemiologische gegevens zijn snel en eenvoudig beschikbaar voor de medisch microbiologische laboratoria (MML’s).

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu