Tata Steel (Corus)

Het RIVM heeft in 2009 onderzocht hoe de emissies van Corus (tegenwoordig Tata Steel) de plaatselijke luchtkwaliteit beïnvloeden en wat voor effecten dit kan hebben op de gezondheid. De staatssecretaris wil de vinger aan de pols houden door het RIVM periodiek een gezondheidsmonitoring in de IJmond uit te laten voeren.

Resultaten gezondheidsmonitor

Corus

Het RIVM-onderzoek heeft geen verband gevonden tussen de blootstelling aan luchtverontreiniging afkomstig van Tata Steel en het gebruik van bloeddrukverlagende medicatie door volwassenen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van luchtwegmedicatie door volwassenen en jongeren. Andere lokale bronnen, waaronder verkeer, zijn mogelijk wel van invloed op dit medicijngebruik. Dit eerste onderzoek betrof de periode 2006-2010. De daaropvolgende jaren worden ook nog onderzocht. Lees meer...

Home / Onderwerpen / T / Tata Steel (Corus)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu