Luchtkwaliteit en medicijngebruik

De luchtkwaliteit in de IJmond is nu beter dan vroeger. Echter gezondheidseffecten kunnen mogelijk ook optreden onder de normen van luchtverontreiniging. Van fijn stof (waarschijnlijk de stof met de belangrijkste invloed) is bekend dat ook onder de nu geldende grenswaarde nog gezondheidseffecten kunnen optreden. De niveaus van fijn stof in de IJmond zijn niet heel anders dan de niveaus elders in Nederland op vergelijkbare locaties.

Luchtkwaliteit in relatie met medicijngebruik

Voor de periode 2006-2010 is in de IJmond geen relatie gevonden tussen de blootstelling aan luchtverontreiniging afkomstig van de basismetaalindustrie in de IJmond en het gebruik van medicatie door volwassenen en jongeren. Het gebruik van antihypertensiva en luchtwegmedicatie vertoont in het onderzoeksgebied een lichte toename tijdens de periode 2006-2010. Deze trend treedt in geheel Nederland op en is dus niet specifiek voor het onderzoeksgebied of dit onderzoek.

Stoffen in de lucht

Per postcodegebied zijn de totale concentraties van fijn stof en stikstofoxiden (combinatie van stikstofmonoxiden en stikstofdioxide) in in de lucht in het gebied berekend, maar ook de bijdragen per bron, zoals van wegverkeer, scheepvaart, basismetaalindustrie, overige industrie en bedrijven, huishoudens en landbouw. Daarbij is rekening gehouden met de verspreiding van de bevolking in het gebied om de blootstelling per postcodegebied te kunnen vaststellen. Om de blootstelling voorafgaand aan de periode 2006-2010 in beeld te brengen is gebruik gemaakt van de luchtverontreinigingsniveaus in het jaar 2000.

Voor het berekenen van de de blootstelling en het bepalen van de luchtkwaliteit heeft het RIVM gebruik gemaakt van gegevens van de provincie Noord-Holland, van de Emissieregistratie en van Tata Steel zelf. Verder zijn gegevens gebruikt van regionale en landelijke luchtmeetnetten.

Fijn stof

De gemiddelde fijnstofconcentratie (PM10) bedroeg in het onderzoeksgebied 32 μg/m3 (variërend van 26 tot 41 μg/m3). Tata Steel draagt in de directe omgeving duidelijk bij aan de fijnstofconcentratie met 1,4 μg/m3, oplopend tot maximaal 16,6 μg/m3 in de hoogstbelaste gebieden. De lokale bijdragen van het wegverkeer, de scheepvaart en overige bronnen aan de primaire fijnstofconcentratie waren gemiddeld respectievelijk 1,1, 0,3 en 2,8 μg/m3.

Stikstofoxiden

Voor stikstofoxiden (NOx) bedroeg de gemiddelde concentratie 41 μg/m3 in het gehele onderzoeksgebied. De lokale bijdragen van de basismetaalindustrie, wegverkeer, scheepvaart en overige bronnen waren gemiddeld respectievelijk 1,1, 15,6, 4,0 en 16,2 μg/m3. Voor NOx was er een geringere bijdrage in de nabijheid van Tata Steel, dan voor fijn stof het geval was.

Home / Onderwerpen / T / Tata Steel (Corus) / Luchtkwaliteit en medicijngebruik

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu