Metingen: wat en hoe?

Bij het uitvoeren van de metingen spelen de volgende aspecten een rol.

Foto van een bos

Bemonstering

Voor de start van de bemonstering maken we eerst een velddossier van de boslocatie. Hierin zitten onder andere de plattegronden waarop de bemonsteringspunten staan aangegeven.

Grondwatermonstername: open boorgat methode

Voor de monsterneming van het bovenste grondwater gebruiken we de open boorgatmethode.

Verzameling gegevens

Gegevens worden op verschillende manieren verzameld. In het veld vinden analyses plaats van het bemonsterde water. Daarnaast leggen we in het veld nog kenmerken van de vegetatie vast. Dit noemen we de veldbepalingen. In het laboratorium analyseren we de watermonsters op een groot aantal componenten zoals algemene parameters, nutriƫnten en metalen.

Home / Onderwerpen / T / TrendMeetnet Verzuring / Metingen: wat en hoe?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu