Grondwatermonstername: open boorgatmethode

Beschrijving van de open boorgatmethode voor de bemonstering van grondwater

Openboorgatmethode 215px

Als het grondwater snel toestroomt, zoals bijvoorbeeld bij zandgrond, kan voor de bemonstering van het grondwater de open boorgatmethode worden gebruikt. Zie de figuur rechts voor een schematische weergave van deze methode.

Met een Edelmanboor boren we tot circa 0,4 meter diepte een gat van circa 10 cm diameter en plaatsen daarin een kraag om invallen van bouwvoor-materiaal te voorkomen. In het geval van grasland verwijderen we eerst met een spade de graszode (de bovenste 0,2 meter) en boren we daarna tot 0,4 meter diepte en plaatsen de kraag.

Vervolgens boren we door tot circa 0,8 meter beneden de grondwaterspiegel.

In het boorgat plaatsen we een bemonsteringslans met aan het eind een geperforeerd deel over een lengte van 0,5 meter. Via de polyethyleen slang van de bemonsteringslans pompen we vervolgens het grondwater met een slangenpomp op. Na te hebben doorgespoeld tot het water helder is of niet meer helderder wordt (minimaal 1 liter) nemen we een watermonster. Hiertoe pompen we het water door een inline- of wegwerpfilter met een pori├źngrootte van 0,45 ╬╝m en verzamelen het gefiltreerde water direct in flessen.

Home / Onderwerpen / T / TrendMeetnet Verzuring / Metingen: wat en hoe? / Grondwatermonstername: open boorgatmethode

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu