TrendMetingen Geluid webpagina

Aan de hand van metingen en modellen brengt het RIVM de ontwikkeling van de geluidbelasting in Nederland en de daarmee gepaard gaande effecten in kaart.

meetpaal naast snelweg met verkeerDe metingen zijn gericht op geluidbronnen die de belangrijkste verstoring veroorzaken van de natuurlijke geluidkwaliteit in de leefomgeving en die uit enquĂȘtes als de grootste hinder- en klachtenveroorzakers komen. Het betreft omgevingsgeluid afkomstig van wegverkeer, railverkeer en luchtvaart.

Doelstelling

  • Monitoren van de geluidemissies van belangrijke bronnen
  • Valideren van rekenmodellen

Wat doet het RIVM?

  • Voert geluidmetingen uit
  • Brengt de geluidbelasting in kaart

Home / Onderwerpen / T / TrendMetingen Geluid webpagina

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu