Tuberculose Referentielaboratorium

Het Tuberculose Referentie Laboratorium (TRL) van het RIVM is het referentielaboratorium voor de diagnostiek van TB in Nederland. Daarnaast is het TRL actief op het gebied van surveillance, onderzoek en scholing.

Referentielaboratorium

Op het TRL worden bijna alle Nederlandse Mycobacterium tuberculosis complex-isolaten geïdentificeerd en wordt hun resistentieprofiel bepaald. Daarnaast voert het TRL voor deze isolaten DNA-typeringen uit. De resultaten van deze typering worden gebruikt voor de TB-surveillance om een helder beeld te krijgen van het vóórkomen en de verspreiding van M. tuberculosis in Nederland én voor bronopsporings- en contactonderzoek.

Mycobacterium tuberculosis is een Biosafety Level 3-pathogeen. Het TRL is daarom sterk betrokken bij de ontwikkeling van nationale richtlijnen voor TB-diagnostiek en bioveiligheid bij perifere laboratoria.

Onderzoek

Wij voeren onderzoek uit op het gebied van

  • taxonomie
  • moleculaire epidemiologie
  • klinische relevantie van atypische mycobacteriën
  • evolutionaire ontwikkeling van Mycobacterium tuberculosis
  • resistentiebepalingen

De kennis die het TRL hiermee opdoet ondersteunt en versterkt de rol van het referentielaboratorium. Onze nieuwste onderzoekslijn is gericht op het vinden van alternatieve Tuberculostatica met als doel de behandeling van multi-drug resistente TB te optimaliseren. De publicatielijst geeft u een overzicht tot en met 2012.

Scholing

Het TRL is betrokken bij de opleiding en bijscholing van tuberculoseprofessionals. De afgelopen jaren zijn drie ‘tuberculosescholingsdagen’ bij het RIVM georganiseerd. Verder zijn er internationale workshops om moleculaire typering te implementeren en op Europees niveau te standaardiseren.

Surveillance

In de periode 2009-2012 coördineerde het TRL de activiteiten rond moleculaire surveillance van Multi-drug resistente (MDR) en Extensive-drug resistente (XDR) TB in Europa. In 2008 gaf het European Center for Disease Control and Prevention (ECDC) het TRL hiervoor de opdracht. In 2013 verzorgt het TRL de rondzending voor Quality Control van de VNTR-analyses voor TB wereldwijd.

 

Home / Onderwerpen / T / Tuberculose / Tuberculose Referentielaboratorium

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu