V

 • Vaccinaties

  Vaccinaties, ook wel inentingen genoemd, beschermen mensen tegen ernstige infectieziekten. In Nederland worden de meeste vaccinaties kosteloos aangeboden door de overheid, zoals voor baby's en kinderen. Maar er zijn ook andere. Hieronder vindt u het overzicht.

 • Vaccinaties op maat

  In Nederland worden de meeste vaccinaties gratis aangeboden door de overheid. Zo is er het Rijksvaccinatieprogramma, voor baby's en kinderen, en de Griepprik. Deze vaccinaties geven bescherming, maar zijn ook bedoeld om epidemieën te voorkomen. Er zijn ook vaccinaties die niet gratis worden aangeboden, maar waar u wel voor kunt kiezen. Dit zijn extra vaccinaties die op maat kunnen worden ingezet. Bijvoorbeeld tegen rotavirus of gordelroos. Een overzicht hiervan vindt u op deze pagina.

 • Vaccinonderzoek

  Onderzoek en ontwikkeling zijn van groot belang voor onze Nationale Vaccin Voorziening (NVV). Hieronder vallen niet alleen de vaccins voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), maar bijvoorbeeld ook het griepvaccin, immunoglobulinen, sera bij dierenbeten, en vaccins voor calamiteiten waarvoor de hele Nederlandse bevolking (of delen daarvan) gevaccineerd moet worden (pokkenvaccin, grieppandemie).

 • Vancomycine-resistente enterokok (VRE)

  De Vancomycine-resistente enterokok is een darmbacterie die niet behandeld kan worden met de gangbare antibiotica.

 • Varicellazostervirus

  Het varicellazostervirus kan waterpokken en gordelroos veroorzaken. Het virus is van mens op mens overdraagbaar.

 • Veehouderij en gezondheid

  Nederland is een land waar mensen en vee dicht op elkaar leven. Het RIVM doet op verschillende manieren onderzoek naar de effecten van veehouderij voor de gezondheid, zoals bij omwonenden, veehouders, gezinnen van veehouders en mensen die op de veehouderijen werken.

 • Veilig Werken

  Veilig werken betekent werken in een omgeving waar de kans op ongevallen klein is. Vaak is deze kans nog niet klein genoeg. Het RIVM helpt de overheid en werkgevers om dit risico te verkleinen.

 • Veilige leefomgeving

  Een ongeval met gevaarlijke stoffen kan grote gevolgen hebben voor het milieu en de leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan een brand of ongeval in de chemische industrie, bij het transport van gevaarlijke stoffen of in kerncentrales. De overheid en het bedrijfsleven werken samen om de kans op dergelijke ongevallen zo klein mogelijk te houden en de leefomgeving zo veilig mogelijk. Het RIVM ondersteunt overheden, professionals en hulpverleners bij het voorkómen van, voorbereiden op en bestrijden van een ongeval of ramp.

 • Vergiftigingen

  De Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s van het RIVM (DVP ) beheert een calamiteitenvoorraad met daarin geneesmiddelen tegen acute vergiftigingen. Deze geneesmiddelen kunnen 24/7 door heel Nederland geleverd worden. Het gaat onder andere om geneesmiddelen tegen vergiftigingen door radioactieve straling en door natuurlijke en chemische toxinen, zoals paddenstoelen, zware metalen en bepaalde medicijnen.

 • Verpleegkundige stappenplannen (VSI)

  De Verpleegkundige Stappenplannen Infectieziektebestrijding (VSI) zijn een aanvulling op de LCI-richtlijnen. Een Verpleegkundig stappenplan geeft een gestructureerd overzicht van het handelen van een afdeling Infectieziektebestrijding bij een melding van een specifiek ziektegeval. Het is een hulpmiddel om de bestrijding te stroomlijnen.

  U vindt de VSI onder het kopje Stappenplannen links op deze pagina onder documenten en publicaties.

 • Vervangen, verminderen en verfijnen van dierproeven

  Het RIVM is sterk betrokken bij onderzoek en beleidsadviezen om het gebruik van dierproeven te beperken. Aan de basis hiervan ligt de 3V-gedachte: het aantal dierproeven verminderen, ze vervangen door geschikte alternatieven, of ze verfijnen door het ongerief van de dieren te verminderen.

 • Vervoer gevaarlijke stoffen

  Het RIVM zet zich in voor het veilig Vervoer van Gevaarlijke Stoffen (VGS). Het doel daarvan is burgers en werknemers van vervoersbedrijven te beschermen tegen het vrijkomen van schadelijke stoffen en tegen ongevallen. Ook wordt het milieu beschermd tegen verontreiniging.

 • Virale hemorragische koortsen

  Virale hemorragische koorts is een ziektebeeld dat gepaard gaat met koorts en ernstige bloedingen. Verschillende virusfamilies veroorzaken deze aandoening. Deze aandoening kan levensbedreigend zijn, afhankelijk van het virus.

 • Virologische weekstaten

  De virologische weekstaten geven inzicht in het voorkomen van bepaalde virusinfecties. Deze gegevens zijn van belang voor professionals in de infectieziektenbestrijding en voor het diagnostisch beleid van medisch microbiologische laboratoria.

 • Vlektyfus

  Onder de naam vlektyfus vallen epidemische vlektyfus en endemische vlektyfus.

 • Vliegtuigcabine luchtkwaliteit

  Er is internationaal discussie over de blootstelling aan chemische stoffen in de cabinelucht van vliegtuigen en de mogelijke relatie met gezondheidsklachten bij piloten, cabinepersoneel en mogelijk ook passagiers. Ondanks jaren van onderzoek is het nog steeds onduidelijk of er een direct verband is tussen de waargenomen klachten van vliegtuigbemanning en blootstelling aan chemische stoffen via de cabinelucht. In de afgelopen jaren is ook in Nederland publieke aandacht geweest voor deze problematiek. Het RIVM werkt mee aan het verkrijgen van meer duidelijkheid over de oorzaak van de gezondheidsklachten, zodat deze behandeld en mogelijk voorkomen kunnen worden.

 • Voedsel en voeding

  In ‘Voedsel en voeding’ is informatie over RIVM-taken, -publicaties en -onderzoek met betrekking tot voedsel en voeding gebundeld. Wat we eten en hoe ons voedsel geproduceerd wordt is van grote invloed op de volksgezondheid en het milieu. Het RIVM geeft de feiten en cijfers van het huidige voedingspatroon in Nederland en de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid hiervan. Ook onderzoekt en onderbouwt het RIVM maatregelen om de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van ons voedsel naar een hoger niveau te tillen.

  ‘Voedsel’ en ‘voeding’ betekenen niet precies hetzelfde. Voedselveiligheid en duurzaamheid hebben betrekking op ‘voedsel’, de voedingsmiddelen zoals deze gekweekt en geproduceerd worden. De term ‘voeding’ gaat over de consumptie van voedsel, dus wat we eten en de invloed daarvan op de gezondheid. Goede voeding zorgt voor een gezonde fysieke en fysiologische conditie.

 • Voedselconsumptiepeiling

  In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden sinds 1987 periodiek gegevens verzameld over de voedselconsumptie en de voedingstoestand van de Nederlandse bevolking in het algemeen en van afzonderlijke bevolkingsgroepen in het bijzonder. Dit onderzoek is de Voedselconsumptiepeiling (VCP). In het kader van de VCP worden verschillende deelonderzoeken uitgevoerd.

 • Voedselinfecties

  Een voedselinfectie kan braken, diarree en andere klachten veroorzaken. Goede hygiëne voorkomt besmetting en verspreiding. Was bijvoorbeeld uw handen voordat u eten klaarmaakt, en na ieder toiletbezoek. Let ook op het scheiden van bereid en onbereid voedsel. Zet eten binnen twee uur in de koelkast , snijd uw vlees en groente op aparte planken en was theedoeken op 60 graden.

 • Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)

  De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg in Nederland.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu