MIKI studie

In de MIKI-studie worden aanstaande moeders tijdens hun zwangerschap gevaccineerd tegen kinkhoest. In de studie onderzoeken we of de baby's in de eerste maanden na de geboorte dan beter beschermd zijn tegen kinkhoest. Deze studie is in januari 2014 gestart

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) heeft dit onderzoek goedgekeurd. 

Waarom dit onderzoek?

De afgelopen jaren komt kinkhoest steeds vaker voor. Vaccinatie van baby’s is pas mogelijk vanaf 6 weken na de geboorte. In deze studie willen we onderzoeken of vaccinatie van de moeder tijdens de zwangerschap de baby kan beschermen totdat de baby zelf gevaccineerd kan worden. Bij vaccinatie van de moeder tijdens de zwangerschap maakt de moeder antistoffen aan tegen de kinkhoestbacterie. Deze antistoffen kunnen via de placenta en via borstvoeding aan de baby doorgegeven worden. Deze antistoffen die de baby van de moeder krijgt kunnen de baby mogelijk al direct na de geboorte beschermen tegen kinkhoest.

Om uit te zoeken of deze antistoffen van de moeder invloed hebben op de opbouw van de afweer tegen kinkhoest door het kind willen we het kind volgen tot en met 12 maanden na de geboorte.
 

Deelneemsters

Aan dit onderzoek zullen 116 gezonde zwangere vrouwen tussen de 18 en 40 jaar oud meedoen. Werving vind plaats in midden Nederland (Gouda, Utrecht, Amersfoort en Hoofddorp).

De werving is inmiddels gesloten, het benodigde aantal deelnemers is geïncludeerd in de studie.
 

Groepsindeling

Tijdens het eerste bezoek wordt er door loting bepaald in welke groep de deelneemster terecht komt. In beide groepen zullen 58 zwangere vrouwen met hun partners en kind meedoen.

•    Groep 1: vaccinatie van de moeder tijdens zwangerschap en van de partner/verzorgende kort na de bevalling

•    Groep 2: vaccinatie van de moeder en de partner/verzorgende kort na de bevalling (cocooning).

Welke vaccins worden er gebruikt?

De deelneemsters en hun partners/verzorgenden zullen worden gevaccineerd met het vaccin Boostrix. Dit is een goedgekeurd vaccin tegen Tetanus, Difterie en Kinkhoest.

De kinderen krijgen de vaccins die ook in het Rijksvaccinatieprogramma worden gegeven. Dit zijn het DKTP-Hib-HepB-vaccin en het pneumokokken-vaccin. Wel wordt een iets ander vaccinatieschema gebruikt.

In plaats van vier DKTP-Hib-HepB-vaccinaties op 2, 3, 4 en 11 maanden krijgen de kinderen drie DKTP-Hib-HepB-vaccinaties op 3, 5 en 11 maanden. Ook worden de pneumokokkenvaccinaties gegeven op 3, 5 en 11 maanden i.p.v. 2, 4 en 11 maanden.

Advies Gezondheidsraad

2 december heeft de Gezondheidsraad (GR) geadviseerd om zwangere vrouwen te vaccineren tegen kinkhoest om zo jonge baby's te beschermen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal later besluiten of zij dit advies overneemt.

Waarom dan toch nog de MIKI studie?

In de MIKI studie onderzoeken we of de hoeveelheid antistoffen die de baby van de moeder heeft gekregen voldoende zijn om de vaccinatie een maand uit te stellen. Daarnaast onderzoeken we of de mogelijk remmende werking van de antistoffen van de moeder op de aanmaak van eigen antistoffen minder groot is bij baby's van 3 maanden oud. Kijk voor meer informatie in de MIKI nieuwsbrief van december 2015.

Financiering en goedkeuring van het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Centrum Infectieziektenbestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit onderzoek is goedgekeurd door Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).


 

Contact

Voor vragen over het onderzoek kunt u mailen naar MIKI@rivm.nl
 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu